Marker Nieuws, Nieuwsarchief
Rijkswaterstaat Dijkversterking Marken
   Nieuwspagina van Rijkswaterstaat   
Mei 2019 (artikel 13194) Oktober 2021 (artikel 15883)
 
 
NOVEMBER 2022
17036 Dinsdag 15 november werkzaamheden Dijkversterking N518 (Het Kruis) Bron : Combinatie Hof op Marken, maandag 14 november 2022
16997 Begin 2023 twee proefvakken Dijkversterking Marken Bron : Combinatie Hof op Marken, woensdag 2 november 2022
OKTOBER 2022
16969 Eerste tijdelijke ringslangverblijven aangebracht Bron : PepProductions, dinsdag 25 oktober 2022
16907 Vanaf 17 oktober worden er ringslangverblijven aangebracht Bron : Combinatie Hof op Marken, zaterdag 8 oktober 2022
16896 Boor- en sondeeronderzoeken Dijkversterking Marken Bron : PepProductions, dinsdag 4 oktober 2022
SEPTEMBER 2022
16836 Boor- en sondeeronderzoeken Dijkversterking Marken Bron : Combinatie Hof op Marken, vrijdag 16 september 2022
16830 BouwApp beschikbaar voor Dijkversterking Marken Bron : Combinatie Hof op Marken, donderdag 15 september 2022
16792 Voorbereidende werkzaamheden Dijkversterking Marken Bron : Combinatie Hof op Marken, zaterdag 3 september 2022
AUGUSTUS 2022
16732 Officiele mededelingen Waterland, kern Marken, week 31 (ringslagen) Bron : Gemeente Waterland, donderdag 4 augustus 2022
JULI 2022
16717 Planning project Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 25 juli 2022
16716 Aannemerscombinatie wijzigt naam in "Hof  OP Marken" Bron : Rijkswaterstaat, maandag 25 juli 2022
16712 Update project Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, vrijdag 22 juli 2022
JUNI 2022
16664 Officiele mededelingen Waterland, kern Marken, week 26 (ringslangen) Bron : Gemeente Waterland, donderdag 30 juni 2022
16635 Verkeersbesluit vaarverbod werkgebied Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 21 juni 2022
MAART 2022
16304 Officiele mededelingen Waterland, kern Marken, week 11 (grondboringen Rozewerf) Bron : Gemeente Waterland, donderdag 17 maart 2022
JANUARI 2022
16137 Voorbereidende werkzaamheden dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 18 januari 2022
OKTOBER 2021
15883 Drie Markers leggen in eigen woorden uit waarom dijkversterking noodzakelijk is Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 19 oktober 2021
15881 Combinatie 'Hof van Marken' krijgt opdracht voor dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 18 oktober 2021
15864 Rijkswaterstaat gaat in op naderende dijkversterking Bron : Stichting Eilandraad Marken, woensdag 13 oktober 2021
15862 Aannemer dijkversterking Marken scoort goed op beperken overlast Bron : Stichting Eilandraad Marken, woensdag 13 oktober 2021
JUNI 2021
15505 Resultaten enquête Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 7 juni 2021
15504 Update project Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 7 juni 2021
APRIL 2021
15380 Gespot op Marken: Tekens op het straatwerk Bron : PepProductions, maandag 26 april 2021
15367 Eilandraad informeert aannemers dijkversterking Marken Bron : Stichting Eilandraad Marken, donderdag 22 april 2021
MAART 2021
15263 Dijkversterking Marken: Onderzoek informatievoorziening Bron : Amber Vermeij, donderdag 18 maart 2021
FEBRUARI 2021
15141 Kabelschip 'Steeborg 1' tijdelijk terug naar Harlingen Bron : Omgevingsmanager RWS Wouter Bulthuis, maandag 8 februari 2021
15121 Dijkversterking Marken showcase voor de Nederlandse waterbouwsector Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 2 februari 2021
15118 Update project Dijksversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 1 februari 2021
JANUARI 2021
15067 Niet parkeren op Hogedijk vanwege werkzaamheden Bron : Liander, maandag 18 januari 2021
DECEMBER 2020
14925 Dijkversterking Marken in vogelvlucht Bron : Stichting Eilandraad Marken, zondag 6 december 2020
NOVEMBER 2020
14892 Meetpunt voor afvoercapaciteit overtollig water op Marken Bron : PepProductions, woensdag 25 november 2020
OKTOBER 2020
14730 Rijkswaterstaat start aanbesteding Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 6 oktober 2020
AUGUSTUS 2020
14590 Dijkversterking Marken definitief naar uitvoeringsfase Bron : Stichting Eilandraad Marken, zondag 23 augustus 2020
14584 Omgevingsmanager Wouter Bulthuis over Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, vrijdag 21 augustus 2020
14583 Projectmanager Tjaart Vos over Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, vrijdag 21 augustus 2020
14582 Mijlpaal dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, vrijdag 21 augustus 2020
JUNI 2020
14408 Eilandraad wordt als belanghebbende betrokken bij uitvoering dijkversterking Marken Bron : Stichting Eilandraad Marken, zondag 21 juni 2020
MEI 2020
14340 Projectplan 'Waterwet Dijkversterking Marken' ligt ter inzage Bron : Provincie Noord-Holland, donderdag 28 mei 2020
14312 Projectplan 'Waterwet Dijkversterking Marken' vanaf 28 mei ter inzage Bron : Stichting Eilandraad Marken, woensdag 20 mei 2020
14311 Projectplan Waterwet Marken ligt binnenkort ter inzage Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 20 mei 2020
APRIL 2020
14152 Onderhoud ringdijk Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 6 april 2020
14151 Uitkomst onderzoek kuifeenden Bron : Rijkswaterstaat, maandag 6 april 2020
14150 Stand van zaken dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 6 april 2020
NOVEMBER 2019
13650 Omgaan met droogte bij dijk Marken Bron : Rijkswaterstaat, vrijdag 1 november 2019
13649 Ecologie bij dijk van Marken Bron : Rijkswaterstaat, vrijdag 1 november 2019
13648 Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek Bron : Rijkswaterstaat, vrijdag 1 november 2019
MEI 2019
13248 Contractvoorbereiding Dijkversterking Marken: samen voor de beste oplossing Bron : Rijkswaterstaat, maandag 27 mei 2019
13247 Informatieavond Dijkversterking Marken trekt veel belangstelling Bron : Rijkswaterstaat, maandag 27 mei 2019
13194 Promotiefilm Dijkversterking Marken en illustraties Bron : Stichting Eilandraad Marken, woensdag 15 mei 2019
13189 Goed bezochte informatieavond 'Dijkversterking Marken' Bron : PepProductions, dinsdag 14 mei 2019
APRIL 2019
13129 Ontwerp-projectplan Dijkversterking Marken ter inzage Bron : Stichting Eilandraad Marken, donderdag 25 april 2019
13124 Ontwerpplannen dijkversterking liggen ter inzage Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 25 april 2019
13121 Maandag 13 mei informatieavond Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 25 april 2019
13120 Versterking dijk rond Marken stap dichterbij Bron : Provincie Noord-Holland, donderdag 25 april 2019
JANUARI 2019
12769 Minister akkoord met Ontwerp-projectplan dijkversterking Marken Bron : Stichting Eilandraad Marken, zondag 13 januari 2019
JULI 2018
12199 Drone gaat dinsdag 31 juli foto's van Marken maken Bron : Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 24 juli 2018
MEI 2018
11987 Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker Bron : Provincie Noord-Holland, woensdag 16 mei 2018
MAART 2018
11718 Dijkversterking Marken: uitvoeringswerkzaamheden grondonderzoek Bron : Rijkswaterstaat, maandag 12 maart 2018
11669 Dijkversterking Marken: Woningen krijgen bouwkundige opname Bron : Boorsma, vrijdag 2 maart 2018
FEBRUARI 2018
11652 Schriftelijk advies dijkversterking en meekoppelkansen Marken Bron : Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 27 januari 2018
11573 Ontwerp nieuwe dijk Marken is maatwerk Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 1 februari 2018
11572 Dijkversterking Marken biedt ruimte voor aanvullende wensen Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 1 februari 2018
11571 Grote belangstelling voor informatieavond Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 1 februari 2018
JANUARI 2018
11537 Druk bezochte bewonersbijeenkomst 'Dijkversterking Marken' Bron : PepProductions, woensdag 17 januari 2018
11529 Dijkversterking Marken : Bescherming en veiligheid in de toekomst Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 16 januari 2018
11497 Uitnodiging bewonersbijeenkomst project Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 8 januari 2018
DECEMBER 2017
11474 Informatiebijeenkomst project dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 20 december 2017
NOVEMBER 2017
11344 Recreatieve meekoppelkansen dijkversterking Marken Bron : Gemeente Waterland, maandag 13 november 2017
OKTOBER 2017
11220 Leefruimte voor de mossel komt terug in het Markermeer Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017
11219 Archeologische onderzoeken Marken afgerond Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017
11218 Twee varianten voor versterking Zuidkade van Marken Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017
11217 Maaien en meer op Marken Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017
11206 Ontwerp dijkversterking Marken loopt wederom vertraging op Bron : Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 10 oktober 2017
MEI 2017
10767 Waterveiligheid op de agenda dankzij pilot op Marken Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017
10766 Dijkversterking Marken: Ontwerpen met het hoofd en met het hart Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017
10765 Dijkversterking Marken: Het gevaar komt niet alleen van zee, maar ook van boven Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017
10764 Speuren naar archeologische vindplaatsen bij dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017
10763 Nieuwe naam markeert nieuwe fase dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017
NOVEMBER 2016
10194 Crisisoefening Waterwolf op Marken: als de dijken breken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016
10193 Waarom waterbewust bouwen belangrijk is op Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016
10192 Zo onderzoek je de ondergrond van Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016
10191 Hoogheemraadschap werkt mee aan dijkversterking op Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016
10190 De keuze is gemaakt voor dijkversterking op Marken; hoe nu verder ? Bron : Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016
MEI 2016
9524 Overleg met Deltacommissaris geeft zicht op een goede dijk voor Marken Bron : Stichting Eilandraad Marken, maandag 2 mei 2016
APRIL 2016
9500 Onderhoud met aandacht voor de omgeving op Marken Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016
9499 Landschapsarchitect zorgt dat veilige dijk bij Marken past Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016
9498 Dijkversterking Marken : Wie van de drie ? Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016
9497 Begin november 2016 Rampenoefening op Marken Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016
DECEMBER 2015
9002 Dijkversterking Marken ('tussenstand') Bron : Rijkswaterstaat, vrijdag 4 december 2015
AUGUSTUS 2015
8615 Nieuwsbrief Meerlaagsveiligheid Marken, nummer 3 Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 13 augustus 2015
OKTOBER 2014
7653 Nieuwsbrief Meerlaagsveiligheid Marken, nummer 2 Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 9 oktober 2014
JULI 2014
7378 Nieuwsbrief Meerlaagsveiligheid Marken, nummer 1 Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 10 juli 2014
FEBRUARI 2013
5560 Zeer goed bezochte informatiebijeenkomst Rijkswaterstaat Bron : PepProductions, donderdag 7 februari 2013

 Marker Nieuws, Nieuwsarchief