Marker Nieuws, Nieuwsarchief
Rijkswaterstaat Dijkversterking Marken
voorheen Meerlaagsveiligheid Marken
  Nieuwspagina van Rijkswaterstaat  
 
JANUARI 2019
12769 Minister akkoord met Ontwerp-projectplan dijkversterking Marken Bron : Stichting Eilandraad Marken, zondag 13 januari 2019
JULI 2018
12199 Drone gaat dinsdag 31 juli foto's van Marken maken Bron : Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 24 juli 2018
MEI 2018
11987 Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker Bron : Provincie Noord-Holland, woensdag 16 mei 2018
MAART 2018
11718 Dijkversterking Marken: uitvoeringswerkzaamheden grondonderzoek Bron : Rijkswaterstaat, maandag 12 maart 2018
11669 Dijkversterking Marken: Woningen krijgen bouwkundige opname Bron : Boorsma, vrijdag 2 maart 2018
FEBRUARI 2018
11652 Schriftelijk advies dijkversterking en meekoppelkansen Marken Bron : Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 27 januari 2018
11573 Ontwerp nieuwe dijk Marken is maatwerk Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 1 februari 2018
11572 Dijkversterking Marken biedt ruimte voor aanvullende wensen Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 1 februari 2018
11571 Grote belangstelling voor informatieavond Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 1 februari 2018
JANUARI 2018
11537 Druk bezochte bewonersbijeenkomst 'Dijkversterking Marken' Bron : PepProductions, woensdag 17 januari 2018
11529 Dijkversterking Marken : Bescherming en veiligheid in de toekomst Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 16 januari 2018
11497 Uitnodiging bewonersbijeenkomst project Dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 8 januari 2018
DECEMBER 2017
11474 Informatiebijeenkomst project dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 20 december 2017
NOVEMBER 2017
11344 Recreatieve meekoppelkansen dijkversterking Marken Bron : Gemeente Waterland, maandag 13 november 2017
OKTOBER 2017
11220 Leefruimte voor de mossel komt terug in het Markermeer Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017
11219 Archeologische onderzoeken Marken afgerond Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017
11218 Twee varianten voor versterking Zuidkade van Marken Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017
11217 Maaien en meer op Marken Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017
11206 Ontwerp dijkversterking Marken loopt wederom vertraging op Bron : Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 10 oktober 2017
MEI 2017
10767 Waterveiligheid op de agenda dankzij pilot op Marken Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017
10766 Dijkversterking Marken: Ontwerpen met het hoofd en met het hart Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017
10765 Dijkversterking Marken: Het gevaar komt niet alleen van zee, maar ook van boven Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017
10764 Speuren naar archeologische vindplaatsen bij dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017
10763 Nieuwe naam markeert nieuwe fase dijkversterking Marken Bron : Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017
NOVEMBER 2016
10194 Crisisoefening Waterwolf op Marken: als de dijken breken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016
10193 Waarom waterbewust bouwen belangrijk is op Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016
10192 Zo onderzoek je de ondergrond van Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016
10191 Hoogheemraadschap werkt mee aan dijkversterking op Marken Bron : Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016
10190 De keuze is gemaakt voor dijkversterking op Marken; hoe nu verder ? Bron : Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016
MEI 2016
9524 Overleg met Deltacommissaris geeft zicht op een goede dijk voor Marken Bron : Stichting Eilandraad Marken, maandag 2 mei 2016
APRIL 2016
9500 Onderhoud met aandacht voor de omgeving op Marken Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016
9499 Landschapsarchitect zorgt dat veilige dijk bij Marken past Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016
9498 Dijkversterking Marken : Wie van de drie ? Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016
9497 Begin november 2016 Rampenoefening op Marken Bron : Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016
DECEMBER 2015
9002 Dijkversterking Marken ('tussenstand') Bron : Rijkswaterstaat, vrijdag 4 december 2015
AUGUSTUS 2015
8615 Nieuwsbrief Meerlaagsveiligheid Marken, nummer 3 Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 13 augustus 2015
OKTOBER 2014
7653 Nieuwsbrief Meerlaagsveiligheid Marken, nummer 2 Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 9 oktober 2014
JULI 2014
7378 Nieuwsbrief Meerlaagsveiligheid Marken, nummer 1 Bron : Rijkswaterstaat, donderdag 10 juli 2014
 
FEBRUARI 2013
5560 Zeer goed bezochte informatiebijeenkomst Rijkswaterstaat Bron : PepProductions, donderdag 7 februari 2013
 
 
 Marker Nieuws, Nieuwsarchief