naar Marker Nieuws indexpagina
Omgevingsmanager Wouter Bulthuis over Dijkversterking Marken
‘Alles draait erom dat je elkaar weet te vinden en samen de successen kunt vieren.’
 
Omgevingsmanager Wouter Bulthuis is verantwoordelijk voor de communicatie en de afstemming met de vertegenwoordigers van het eiland, de bewoners en andere betrokken partijen. Dit doet hij voor het project Dijkversterking Marken.
 
Hoe kijk je tegen het project aan?
‘Ik ben erg enthousiast over dit project. Marken is zo’n unieke en historische plek in Nederland. Dat maakt het project bijzonder, maar ook best spannend. De dijk is medebepalend voor het landschap. Dus natuurlijk willen de inwoners en de vertegenwoordigers van het eiland meekijken en -denken over de dijkversterking. Hun betrokkenheid is mooi en groot'.
 
'Vanaf de start met de aannemer zijn we wel gebonden aan vaste afspraken. Het is daarom essentieel dat we steeds met alle verschillende partijen zoals de bewoners, de eilandraad, de gemeente en de provincie in gesprek blijven zodat we hen niet verrassen en hun belangen kunnen blijven meewegen, ook bij de uitvoering van de werkzaamheden.’
 
Hoe zie je jouw rol daarbij?
‘Als omgevingsmanager ben je een soort "Haarlemmerolie". Ik sluit me zo goed mogelijk aan bij de omgeving en de omstandigheden. De ene keer schep ik helderheid in wat er wel of niet mogelijk is, de andere keer ben ik de probleemoplosser, maar soms ben ik ook de criticus. In ieder geval ben ik geen rauwdouwer. We zijn te gast op het eiland en willen met veel respect voor de historie en de cultuur de klus klaren.’
 
Wat kunnen inwoners van jou verwachten?
‘Inwoners mogen van mij verwachten dat ik heldere informatie geef en opensta voor hun vragen, ideeën en wensen. Het planuitwerkingsteam heeft de inwoners betrokken bij het voorbereidende werk. Samen zijn zij tot de vereisten voor het ontwerp van de dijk gekomen. Tijdens de uitvoering draait het om andere zaken. Zo zal ik de inwoners meenemen in wat er plaatsvindt, wanneer dat is, wat ze ervan zullen merken en of daar hinder van te verwachten is. Daarbij zal ik er alles aan doen om de eventuele hinder tot een minimum te beperken.’
 
Wanneer is het project geslaagd in jouw ogen?
‘Het project is geslaagd als er een mooie dijk ligt die weer 50 jaar mee kan. Maar daar blijft het wat mij betreft niet bij. Het project is in mijn ogen pas echt geslaagd als we het eiland niet alleen fysiek hebben versterkt met de nieuwe dijk, maar ook op andere manieren de samenwerking zijn aangegaan. Ik wil daarom graag ontdekken wat er allemaal speelt op Marken. Dat begint natuurlijk met het leren kennen van de mensen en het eiland. Daarnaast wil ik vooral aangeven dat mijn deur altijd openstaat'.
 

Bron: Rijkswaterstaat, vrijdag 21 augustus 2020

naar Marker Nieuws indexpagina