naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Concept motie van drie partijen betreffende Dijkversterking Marken
Agendapunt 5 in Voorbereidende Raadsvergadering van donderdag 4 juli 2024
Bovenstaande motie in pdf

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 3 juli 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina