naar Marker Nieuws indexpagina
Grondig onderzoek naar asbest bij Dijkversterking Marken
Foto: Gerrit Serne
 
In voorbereiding op de proefvakken hebben we bodemonderzoek uitgevoerd op meerdere plekken in de dijk. Op 6 van deze plekken is samengeperst asbest aangetroffen. We voeren binnenkort nader bodemonderzoek uit naar de funderingslaag onder het zetsteen, om meer informatie te krijgen over de aanwezigheid van asbest.
 
Samengeperst asbest is niet gevaarlijk. Losse asbestdeeltjes of asbestvezels kunnen dat wel zijn, als ze worden ingeademd. In dit geval is op 6 verschillende plaatsen samengeperst asbest aangetroffen in het buitentalud van de dijk, in de puinfundering onder de basaltstenen.
 
Het aangetroffen asbest is op een veilige manier verwijderd. Nu volgt er een onderzoek om vast te kunnen stellen of er op nog meer plekken asbest aanwezig is. Op basis van de uitkomsten en inzichten van dat onderzoek besluiten we wat de vervolgstappen zijn.
 
Start bodemonderzoek maandag 24 april 2023
Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie in samenwerking met een adviesbureau dat gespecialiseerd is in natuur en milieu. Het onderzoek start op maandag 24 april 2023 en is naar verwachting eind mei afgerond. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de wandelroute.
 
Om de veiligheid voor de Markers te waarborgen, is het kruinpad afgesloten op de plekken waar we aan het werk zijn. Ook voor ons eigen personeel zijn er aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk, zoals het dragen van beschermende overalls. Zodra wij aan het einde van de dag klaar zijn met werken, gaat het kruinpad weer open.
 
Een groot deel van de werkzaamheden vindt binnen de bestaande hekken van de proefvakken plaats. Daar zijn dus geen gevolgen voor de wandelroute. Wij houden u via de Bouwapp, Markernieuws.com en het Online Bezoekerscentrum op de hoogte van de planning van de werkzaamheden buiten de hekken.
 
Heeft u vragen?
Wanneer er vragen zijn, willen we die graag beantwoorden. In dit nieuwsbericht vindt u misschien al antwoord op uw vraag: Vraag en antwoord over aangetroffen samengesteld asbest bij Dijkversterking Marken
 
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via Contactformulier Dijkversterking Marken of kom op donderdag langs tussen 10.00 en 12.00 uur op het Havenkantoor.
 

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 18 april 2023

naar Marker Nieuws indexpagina