naar Marker Nieuws indexpagina
Plaatsen van monitoringsapparatuur Dijkversterking Marken
Dijkversterking Marken / Stap 1
 
en
In ons bericht van 23 december 2022 en in de nieuwsbrief van eerder deze week hebben wij aangekondigd dat wij gaan starten met de proefvakken. Vanaf aanstaande maandag 23 januari beginnen we met het aanbrengen van de monitoringsapparatuur hiervoor.
 
Om inzicht te krijgen in het gedrag van de grond gaan wij een heel scala aan monitoringsapparatuur aanbrengen. Dit zijn onder andere, zakbaken, waterspanningsmeters, peilbuizen en inclino meters. Al deze apparatuur gaat er voor zorgen dat wij een goed beeld krijgen van het gedrag van de ondergrond en wat elke ophoogslag daarin doet. Zo krijgen wij vanuit de praktijk gegevens die wij meenemen in alle ontwerptekeningen en berekeningen die nodig zijn om het ontwerp of te ronden.
 
Zakbaak
Een zakbaak is een meetinstrument die wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het zettingsgedrag van de ondergrond.
 
Waterspanningsmeters
Een waterspanningsmeter geeft inzicht in de druk van het grondwater. Wanneer er een zandlaag wordt aangebracht loopt die druk op. De waterspanningsmeter geeft ons hier inzicht in hoe dat verloop gaat.
 
Peilbuizen
Een peilbuis wordt in de bodem geplaatst om de stijghoogte van het grondwater te meten.
 
Inclinometers
Deze meten de horizontale vervormingen aan zowel de buiten- als de binnenzijde.
 
Wat merkt u hiervan?
De werkzaamheden voeren wij uit vanaf het water. U ziet het ponton met daarop een kraan samen met een werkschip zoals u ook voor de kerstvakantie heeft gezien. Tijdens de eerste week van het aanbrengen van de monitoringsapparatuur zal het rondje Marken nog open zijn. Het kan voorkomen dat het op bepaalde momenten niet veilig is om het werkgebied te passeren. Wij vragen u dan te wachten op instructie van ons personeel tot de situatie volledig veilig is en u weer door kunt !open.
 
Planning
De werkzaamheden starten op 23 januari. Met het aanbrengen van de monitoringsapparatuur zullen wij ongeveer 2 weken bezig zijn. De planning is zoals altijd onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
 
Vragen / opmerkingen
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Anneke Boerma / 06-432 812 33 / a.boerma@flux.partners
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
en

Bron: Combinatie Hof op Marken, vrijdag 20 januari 2023

naar Marker Nieuws indexpagina