naar Marker Nieuws indexpagina
Monitoringsapparatuur Dijkversterking Marken
Dijkversterking Marken / Stap 1
De geplaatste meetapparatuur aan de Zuidkade tussen paal 22 en 23
Vanaf afgelopen maandag 23 januari is begonnen met het aanbrengen van de monitoringsapparatuur voor de proefvakken ten behoeve van de dijkversterking. De apparatuur komt aan de Zuidkade tussen paal 22 en 23 en aan de Westkade tussen paal 4 en 5.
 
Om inzicht te krijgen in het gedrag van de grond wordt een heel scala aan monitoringsapparatuur aangebracht. Dit zijn onder andere, zakbaken, waterspanningsmeters, peilbuizen en inclino meters. Al deze apparatuur gaat er voor zorgen dat de aannemingscombinatie Hof op Marken een goed beeld gaat krijgen van het gedrag van de ondergrond en wat elke ophoogslag daarin doet. Zo krijgen zij vanuit de praktijk gegevens die zij meenemen in alle ontwerptekeningen en berekeningen die nodig zijn om het ontwerp of te ronden.
   

Bron: PepProductions, donderdag 26 januari 2023

naar Marker Nieuws indexpagina