naar Marker Nieuws indexpagina
Vogelvriendelijk dijkversterken op Marken
Foto: © Gerrit Serne
 
Bijna overal in Nederland loopt het aantal grutto’s, kieviten en tureluurs sterk terug, behalve op Marken. Dat de weidevogelstand op Marken juist toeneemt, komt vooral doordat de weidevogels er gekoesterd worden en een optimale leefomgeving hebben. Hoe zit het dan eigenlijk met die dijkversterking, wat heeft dat voor een effect op de weidevogels?
 
Om eerlijk te zijn; we weten het nog niet precies. We doen er wél alles aan om de vogels zoveel mogelijk te ontzien. De werkgroep Natuur en Milieu van de Eilandraad helpt ons daarbij. Zoals bijvoorbeeld het advies dat we van de werkgroep kregen om de verlichting van het materieel te dimmen. Dit advies hebben we direct opgevolgd en vanaf dat moment werken we met aangepaste verlichting, zodat we de vogels zo min mogelijk verstoren.
 
Dan maar niet maaien
De eerstvolgende maaironde staat nu pas in juni 2023 gepland. Voorheen werd er ook in april gemaaid. Deze ronde slaan we nu over om de vogels met rust te laten. Voordat we gaan maaien, voert een ecoloog eerst een scan uit op het te maaien gebied. Hij kijkt of er nesten aanwezig zijn en zet deze af, zodat er omheen gemaaid kan worden. Voordat de maaier aan de gang gaat, voert hij deze scan ook nog een keer uit.
 
Vogeltellingen gaan gewoon door in Marken
Wij vinden het zeer belangrijk dat de jaarlijkse vogeltellingen door kunnen gaan. Daarom hebben we de vogeltellers toestemming gegeven om dat ook binnen de hekken van het werkvak te doen. Van september tot april brengen zij elke maand de watervogels in kaart. In het voorjaar en de zomer doen ze dit elke twee weken voor de weidevogels. Deze tellingen vinden plaats in het kader van provinciale en landelijke monitoringprogramma's.
 

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 18 april 2023

naar Marker Nieuws indexpagina