naar Marker Nieuws indexpagina
Eerste tijdelijke ringslangverblijven aangebracht
Vanaf maandag 17 oktober is gestart we met het aanbrengen van winterverblijven voor de ringslang. De ringslang is een beschermde diersoort volgens de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat de bouwcombinatie Hof op Marken ervoor moet zorgen dat er gedurende de dijkversterkingswerkzaamheden voldoende plek voor de ringslang is om te overwinteren.
 
Er worden totaal dertien (13) tijdelijke ringslangverblijven verdeeld over de Westkade en Zuidkade aangebracht. Deze ringslangverblijven zijn betonnen elementen die worden gevuld met organisch materiaal. Deze worden afgedekt met graszoden waardoor er aan uitstraling van de dijk niets verandert.
 
De eerste ringslang verblijven zijn geplaatst. Met een grote kraan zijn de bakken over de dijk heen getild. Ook een ecoloog was hierbij aanwezig. Naast de ringslang, doet hij deze week ook veldonderzoek op Marken naar de waterspitsmuis populatie, welke belangrijk is in het kader van de Natuurbeschermingswet.
        

Bron: PepProductions, dinsdag 25 oktober 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina