naar Marker Nieuws indexpagina
Nadere onderzoeken naar de puinfundering
Dijkversterking Marken
 
en
In voorbereiding op de start van de proefvakken zijn de afgelopen periode meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd langs de Zuid -en de Westkade. Op verschillende plekken hebben wij asbest aangetroffen in de puinfundering onder het zetsteen. Dit asbest is op een veilige manier verwijderd maar het is belangrijk om meer informatie te krijgen over de aanwezigheid van het materiaal. Hiervoor starten wij volgende week een nader onderzoek naar deze funderingslaag.
 
Wat merkt u hiervan?
In de bestaande puinfundering gaan we op verschillende plekken proefsleuven graven. Dit doen we op 6 locaties en het betreft in totaal ca. 30 sleuven. 3 van deze locaties bevinden zich binnen de bestaande hekken van de proefvakken. Hier ondervindt u dus geen extra hinder.
 
Voor de locaties die buiten de bestaande hekken liggen zullen wel gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van de wandelroute. Om de veiligheid van de Markers en recreanten te waarborgen zal het kruinpad worden afgesloten op de plekken waar we aan het werk zijn. Ook voor ons eigen personeel zijn er aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zoals het dragen van beschermende overalls. Aan het einde van de dag wanner we klaar zijn met werken zal het kruinpad wel weer veilig zijn en is hij ook gewoon open.
 
Planning
De onderzoeken starten maandag 24 april (week 17). In deze week werken wij alleen maandag tot woensdag in verband met Koningsdag. In totaal verwachten we dat we ongeveer 5 weken bezig zijn. De eerste periode zijn we vooral bezig binnen het bestaande hekwerk van de proefvakken. Wij houden u op de hoogte via de Bouwapp en het Markernieuws over de voortgang van de werkzaamheden en op welk moment er gevolgen zijn voor de wandelroute.
 
 Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
 Vragen / opmerkingen
Wanneer er vragen zijn, willen we die graag beantwoorden. In dit nieuwsbericht vindt u misschien al antwoord op uw vraag: Vraag en antwoord over aangetroffen samengesteld asbest bij Dijkversterking Marken
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
 
en
Meer informatie over het project, de proefvakken en het stappenplan van de uitvoering kunt u ook vinden op het Online Bezoekerscentrum.
 Link naar Online BezoekersCentrum   Stappenplan proefvakken in pdf 
 

Bron: Combinatie Hof op Marken, vrijdag 21 april 2023

naar Marker Nieuws indexpagina