naar Marker Nieuws indexpagina
Projectmanager Tjaart Vos over Dijkversterking Marken
 
Projectmanager Tjaart Vos is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het project Dijkversterking Marken en voor een efficiënte inzet van mensen en middelen.
 
‘Projecten realiseren is mensenwerk. De focus ligt in deze fase vooral bij het goed samenwerken met de aannemer, zodat wat wij, de bewoners en andere partijen eerder in de planvorming hebben bedacht, samenkomt met wat de aannemer kan en nodig heeft.’
 
Wat maakt dit project bijzonder in jouw ogen?
‘Om verschillende redenen. Net als iedereen herken ik de eigen identiteit van Marken, ondanks de verbinding met de vaste wal. Water lijkt mooi, maar waterveiligheid mag je nooit onderschatten. Daarnaast is dit een bijzonder moment in het project. De dijkversterking van de zuid- en westkade heeft een lange planvormingstijd gevergd. Nu staan we aan de vooravond van deze dijkversterking.
 
Een veilige dijkversterking realiseren op een venige ondergrond maakt het project ook bijzonder. En natuurlijk de ambities bij deze dijkversterking in het samenspel met de omgeving.’
 
Wat bedoel je met ‘waterveiligheid mag je nooit onderschatten’?
‘De historie van Marken laat zien waarom waterveiligheid zo belangrijk is. In een fotoboekje uit 1916 over de doorbraak van de Zuiderzeedijken, zie je foto’s van de schepen die door woest water bovenop de huizen geworpen zijn. De Zuiderzee is nu het IJsselmeer en de Houtribdijk begrenst het Markermeer. De weersomstandigheden worden nu echter meetbaar en steeds wispelturiger. Hoogwater op een rivier zie je dagen van tevoren aankomen, maar een flinke storm op het Markermeer kan binnen een uur opsteken. Daarom is waterveiligheid van groot belang.’
 
Wat kunnen inwoners van jou verwachten?
‘Rijkswaterstaat is op Marken te gast bij de bewoners en werkt in het belang van de bewoners. Dat staat voorop. Bij elke verbouwing raak je eerst in de rommel, ook deze dijkversterking zal niet ongemerkt voorbijgaan. Mijn rol is het in goede banen leiden van dit project. Zo zorg ik ervoor dat de verschillende vakdisciplines zoals omgevingsmanagement, contracten, techniek, planning en budgetbeheersing samenwerken. Voor de directe omgevingscontacten zijn andere collega’s zoals Wouter beschikbaar, maar uiteraard ben ik aanspreekbaar op het geheel.’
 
Wanneer is het project geslaagd in jouw ogen?
‘Als ik samen met wat eilandbewoners op het mooiste bankje van Nederland kan zitten en we samen tevreden terugkijken op een dijkversterking met “draagvlak en draagkracht”. Dat mooiste bankje staat er al, bij het Paard van Marken en die komt ook terug op de nieuwe dijk in een nieuw jasje.’
 

Bron: Rijkswaterstaat, vrijdag 21 augustus 2020

naar Marker Nieuws indexpagina