naar Marker Nieuws indexpagina
Inwonersbijeenkomst werkgroep Dijkversterking
Donderdag 28 september 2023, dorpshuis Het Trefpunt, aanvang 20.00 uur
Bovenstaande kon u ook terugvinden als bijlage bij 'Nieuwsblad Waterland' van donderdag 21 september 2023
 Handhavingsverzoek Rijkswaterstaat West Nederland-Noord met betrekking tot niet naleven Projectplan Waterwet Dijkversterking Marken (301-191) in pdf 
(22 pagina's, 6 Mb)
Werkgroep Dijkversterking van de
'activeren, adviseren en verbinden'
 Raadsinformatiedocument gemeente Waterland (301-190) in pdf   Plan van Aanpak (301-191) in pdf 
(Gemeente Waterland) (Gemeente Waterland)
Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 23 september 2023
naar Marker Nieuws indexpagina