naar Marker Nieuws indexpagina
Aanbrengen verticale drainage in de  proefvakken start deze week
Dijkversterking Marken / Stap 3
Verticale drainage aanbrengen om versneld waterspanningen af te voeren
 
en
Vorige week en deze week hebben wij de eerste zandlaag in de proefvakken aangebracht. Door het aanbrengen van de zandlagen komt de ondergrond onder spanning te staan. De verticale drainage is een maatregel die wij toepassen om ervoor te zorgen dat deze waterspanningen in de ondergrond versneld afnemen. De verticale drains worden in deze fase in een stramien geplaatst vanaf de kreukelberm tot de laatste plek waar wij zand hebben aangebracht. De afbeelding bij dit bericht laat zien hoe dit eruit ziet. Door het toepassen van verticale drainage zal het inklinkproces van de eerste en de volgende zandlagen versneld worden.
 
Wat merkt u hiervan?
Ook deze werkzaamheden voeren we uit vanaf het water. De verticale drainage wordt aangebracht door middel van een funderingsmachine die op het ponton staat. Deze verplaatsen we met ons werkschip langs het proefvak.
 
Al deze werkzaamheden vinden binnen de werkbetonning plaats. De scheepvaart zal hier dus verder geen hinder van ondervinden.
 
Planning
Het aanbrengen van de verticale drainage start eind deze week en naar verwachting zijn we in totaal 2 weken bezig. Ongeveer 1 week per proefvak. We zullen starten met het proefvak aan de Westkade en wanneer deze gereed is varen we door naar de Zuidkade. Zoals altijd is de planning wel onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
 
Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
 Vragen / opmerkingen
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
 
en
Meer informatie over het project, de proefvakken en het stappenplan van de uitvoering kunt u ook vinden op het Online Bezoekerscentrum.
 Link naar Online BezoekersCentrum 

Bron: Combinatie Hof op Marken, donderdag 2 maart 2023

naar Marker Nieuws indexpagina