naar Marker Nieuws indexpagina
Vervolg nadere onderzoeken - Onderzoek in kreukelberm Zuidkade
Dijkversterking Marken
 
en
De volgende stap in het uitvoeren van onze onderzoeken betreft een aanvullend onderzoek naar de kreukelberm op een locatie aan de Zuidkade tussen de Rozewerf en de Vuurtoren. Zie de kop afbeelding voor de exacte locatie.
 
Wat is een kreukelberm?
Horizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde bekleding en de rest van het talud of de vooroever, ook wel ‘teenbestorting’ of ‘plasberm’ genoemd.
 
Wat merkt u hiervan?
Zoals u gewend bent voeren wij de werkzaamheden uit vanaf het water met pontons en een werkschip. Dit onderzoek is een ander onderzoek dan waar wij de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. Het is hier niet nodig om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen en hierdoor blijft de wandelroute gewoon geopend. Het kan wel voorkomen dat het op bepaalde momenten niet veilig is om het werkgebied te passeren. Wij vragen u dan te wachten op instructie van ons personeel tot de situatie volledig veilig is en u weer door kunt lopen.
 
Planning
Woensdag 10 mei starten we en de verwachting is dat wij drie dagen met de werkzaamheden bezig zijn. Wanneer wij hiermee klaar zijn gaan wij volgende week aan de slag met het aanbrengen van de derde zandlaag in de proefvakken. Daarover later meer.
 
 Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
 Vragen / opmerkingen
Wanneer er vragen zijn, willen we die graag beantwoorden. In dit nieuwsbericht vindt u misschien al antwoord op uw vraag: Vraag en antwoord over aangetroffen samengesteld asbest bij Dijkversterking Marken
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
 
en
Meer informatie over het project, de proefvakken en het stappenplan van de uitvoering kunt u ook vinden op het Online Bezoekerscentrum.
 Link naar Online BezoekersCentrum   Stappenplan proefvakken in pdf 
 

Bron: Combinatie Hof op Marken, dinsdag 9 mei 2023

naar Marker Nieuws indexpagina