naar Marker Nieuws indexpagina
Update project Dijkversterking Marken
 
Op 30 september 2020 is de aanbesteding van het project Dijkversterking Marken van start gegaan. Achter de schermen is het projectteam van Rijkswaterstaat druk bezig om de juiste aannemer te vinden om deze bijzondere klus te klaren. Johan Roos, contractmanager bij Rijkswaterstaat, is onder meer verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de aanbesteding. Hij licht de procedure toe.
 
Johan Roos: ‘Bij de start van de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat via een online marktplein de opdracht uitgezet voor het uitvoeren van het project. Daarop hebben 5 aannemers interesse getoond en zich aangemeld. Begin januari is de 1e online inlichtingenbijeenkomst georganiseerd, waarin het projectteam aan deze aannemers de opdracht heeft toegelicht. Vervolgens hebben wij de aannemers gevraagd om hun ideeën over de uitvoering van het project op papier te zetten.’
 
Vervolgstappen
‘Tot eind mei 2021 organiseren wij verschillende gespreksrondes (dialoogsessies) waar de aannemers vragen kunnen stellen en informatie kunnen ophalen. Als zij de opdracht willen uitvoeren, moeten zij voor 22 juni 2021 een offerte aan Rijkswaterstaat sturen. Daarmee schrijven zij zich in voor de uitvoering van het project. Vervolgens gaan wij de documentatie beoordelen. Daarna wordt de opdracht aan 1 aannemer gegund. De planning is om in augustus 2021 de naam van de gekozen aannemer bekend te maken.’
 
Planning
 
 
Van:
Tot:
Stap 1
Aanmeldingsfase
september 2020
november 2020
Stap 2
Selectiefase
november 2020
december 2020
Stap 3
1e Dialoogfase
december 2020
maart 2021
Stap 4
2e Dialoogfase
maart 2021
juni 2021
Stap 5
Inschrijving- en beoordelingsfase
juni 2021
juli 2021
Stap 6
Definitieve gunning
augustus 2021
 
 
Start werkzaamheden
‘Wij verwachten dat in 2023 de werkzaamheden zullen starten. De tijd tussen gunning van het werk en de start van de werkzaamheden wordt door de aannemer gebruikt om in overleg met Rijkswaterstaat onder andere het ontwerp te optimaliseren, vergunningen aan te vragen en werkzaamheden af te stemmen met bewoners en ondernemers. Afhankelijk van de aanlegmethode is de nieuwe dijk klaar tussen 2025 - 2027.’
 
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 1 februari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina