naar Marker Nieuws indexpagina
Waterland betaalt 318.100 mee bij meekoppelkansen Marken
Bedrag is verlaagd van 343.100 naar 318.100 (oorspronkelijk 515.000)
 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, gemeente Waterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben een overeenkomst gesloten inzake samenwerking en de realisatie van meekoppelkansen in het project Dijkversterking Marken.
 
Onderstand een financieel overzicht van de deelname in het project:
Provincie Noord-Holland

:

492.000
Gemeente Waterland

:

318.100
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

:

  80.000
 
 
 
TOTAAL :

:

890.100
 
Bovenstaande bedragen zijn exclusief omzetbelasting
 
 Bijlage 1 : Ondertekende Bestuursovereenkomst meekoppelkansen Dijkversterking Marken  (nummer 31139917) 
 Bijlage 2 : Uitwerking meekoppelkansen Dijkversterking Marken  (19 februari 2018) 
 Bijlage 3 : Bijlage bij Bestuursovereenkomst meekoppelkansen Dijkversterking Marken  (nummer 31139917
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 39, 28 september 2018

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 28 september 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina