naar Marker Nieuws indexpagina
Voorbereidende werkzaamheden Dijkversterking Marken
Bewonersbrief

en

 

  Beste bewoner(s),
 
Rijkswaterstaat en Combinatie Hof op Marken zijn momenteel bezig met ontwerpwerkzaamheden en andere voorbereidingen voor de realisatie van de dijkversterking op Marken. Onderdeel van de voorbereidingen zijn het uitvoeren van vooronderzoeken en ecologische maatregelen. In deze brief leest u meer over deze voorbereidende werkzaamheden die starten in de week van maandag 19 september 2022 (week 38).
 
Welke werkzaamheden starten?
Langs de West- en Zuidkade onderzoeken we de kwaliteit van de stenen op het kruinpad, onderliggende puinlagen, klei en teelaarde van de oude dijk, om te bepalen welke materialen we kunnen hergebruiken. Ook onderzoeken we de ondergrond en graven we op enkele plekken proefsleuven voor het controleren van de ligging van kabels en leidingen. Daarnaast plaatsen we verspreid over de gehele omringkade van Marken dertien alternatieve ringslangverblijven. Dit zijn betonnen elementen die in het binnentalud van de dijk worden verwerkt. Hierin houdt de ringslang zijn winterslaap.
 
De werkzaamheden voeren we uit vanaf het water en op het land. Dit gebeurt vooral aan de buitenzijde van de dijk en op enkele plaatsen ook aan de binnenzijde. Daarbij is een ponton te zien met een sleepboot (zie foto). We werken met (mini)kranen voor het uitnemen en terugzetten van grond en steen. Dit is vergelijkbaar met wat is ingezet bij het onderzoek dat in januari is uitgevoerd. De overige werkzaamheden voeren we vooral uit met behulp van kleiner materieel en handgereedschap.
 
Planning en werktijden
De werkzaamheden starten in de week van maandag 19 september en lopen door tot eind 2022. De planning is nog onder voorbehoud van weersomstandigheden. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 06.00-18.00 uur.
 
Welke hinder kunt u verwachten?
Het kruinpad blijft gedurende deze werkzaamheden grotendeels beschikbaar. De werklocatie verplaatst zich telkens. We werken op enige afstand van het kruinpad, waardoor gebruikers van het pad veilig doorgang hebben. Uitgenomen materiaal plaatsen we direct na het uitgevoerde werk terug. Bij het plaatsen van de ringslangverblijven werken we met een kraan op het kruinpad. Tijdens deze werkzaamheden kan het nodig zijn om een stukje van het pad af te sluiten of u onder begeleiding om de werkzaamheden heen te leiden.
 
Woningen liggen relatief ver van de werkzaamheden af, waardoor geen of zeer beperkt geluidsoverlast wordt verwacht. Het voornaamste geluid dat hoorbaar is, is het geluid van de werking van de machines.
 
Vragen, opmerkingen of meer informatie?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Stuur dan een mail naar Anneke Boerma, a.boerma@flux.partners of neem telefonisch contact op via +31 6 432 81 233. Voor algemene vragen over het project, stuur een mail naar dijkversterkingmarken@rws.nl of bel met Rijkswaterstaat via 0800-8002.
 
 Informatiebijeenkomst
In het laatste kwartaal van 2022 organiseren wij een informatiebijeenkomst, waarin we u uitvoerig meenemen in het plan en de uitvoeringswerkzaamheden die volgend jaar starten. In het najaar ontvangt u meer informatie hierover.
 
Op de hoogte blijven
U kunt op de hoogte blijven van het project door u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief. U kunt zich inschrijven op de projectpagina op onze website: https://www.rijkswaterstaat.nl/dijkversterkingmarken.
 
 
Bouwapp
En houdt het Marker Nieuws in de gaten, want in september wordt de Bouwapp gelanceerd. In deze app wordt u door Combinatie Hof op Marken op de hoogte gehouden van alle uitvoeringswerkzaamheden.
 
Met vriendelijke groet,
Anneke Boerma, Omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken
Project Dijkversterking Marken
 
Datum : 1 september 2022
 Combinatie Hof op Marken De Vries & van de Wiel - JLD Contracting
Toetsenbordweg 11, 1033 MZ Amsterdam
Postbus 37728, 1030 BG Amsterdam
Contactpersoon : Anneke Boerma + 31 6 432 81 233

en

 

Bovenstaande als brief in pdf
Bovenstaande brief hebben alle inwoners van Marken afgelopen dagen via PostNL mogen ontvangen
     

Bron: Combinatie Hof op Marken, zaterdag 3 september 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina