naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Rijkswaterstaat: Een veilige dijk voor Marken
 
Rijkswaterstaat bouwt samen met aannemerscombinatie Hof op Marken aan een nieuwe, toekomstbestendige dijk aan de westzijde en zuidzijde van Marken. Dankzij de bekleding en stabiele opbouw beschermt de dijk Marken de komende 50 jaar tegen hoogwater. Hoe dat werkt, leggen we hier uit.
 
Buitenberm met stortsteen
De buitenberm loopt flauw op en is bekleed met stortsteen (grote brokken natuursteen). Dit breekt de golven. Ook slaan de golven minder snel over de dijk. Daarnaast beschermt deze opbouw tegen het wegspoelen van de ondergrond.
 
Stevig fundament
De versterkte dijk is opgebouwd uit meerdere zandlagen, stortsteen en zetsteen. Door deze opbouw is de versterkte dijk direct na oplevering zeer sterk.
 
Breed en stabiel
De nieuwe dijk is breder en daardoor ook stabieler. Door de breedte spoelt er ook niet zo snel water over de dijk.
 
Buitentalud met zetsteen
Het buitentalud is bekleed met zetsteen. Deze regelmatige stukken steen beschermen de dijk tegen aantasting door golven en hoogwater.
 
Binnenzijde met gras en klei
Het binnentalud en de binnenberm zijn bekleed met klei en gras. Hierdoor is de dijk beter bestand tegen water en weersomstandigheden.
 
Teensloot
Bij uitzonderlijke stormen kan er water over de dijk stromen. Daar is in het ontwerp rekening mee gehouden. De dijk kan tegen een storm die gemiddeld eens in de 100 jaar voorkomt, waarbij er op 1 m dijk 5 l water per seconde over de dijk stroomt.
 
Dit water komt dan in de teensloot. Daar wordt het weggepompt naar het Markermeer.
 
Dijkhoogte
Na oplevering is de dijk 1.55 m tot 1.85 m boven NAP, afhankelijk van de locatie. Na 50 jaar - de minimale levensduur van de versterkte dijk is de bodem gedaald en heeft er zetting plaatsgevonden. De dijk is dan nog steeds waterveilig. Bij het ontwerp van de dijk is rekening gehouden met een stijging van het Markermeerpeil.
 
Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkversterking Marken is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. De dijk van Marken maakt hiermee deel uit van de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.
 
Info komt uit Nieuwsbrief Dijkversterking Marken van Rijkswaterstaat

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 28 mei 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina