naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
‘Dankzij betrokken bewoners nu duidelijkheid voor project dijkversterking Marken’
interview met Rudy Klunder van Rijkswaterstaat
 
Rudy Klunder is interim omgevingsmanager bij het project dijkversterking Marken. In oktober 2023 trad hij toe tot het projectteam van Rijkswaterstaat. Dit was de periode dat de Eilandraad een handhavingsverzoek over het dijkontwerp indiende bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 
Inmiddels ligt er een definitief besluit van ILT dat stelt dat het ontwerp voldoet. 'Daarmee staat vast dat we een waterveilige dijk bouwen voor de komende 50 jaar.' De Eilandraad zette vraagtekens bij het definitieve dijkontwerp: voldeed die – en met name de hoogte van de dijk – wel aan het projectplan Waterwet?
 
De Eilandraad besloot een handhavingsverzoek in te dienen bij ILT, om als onafhankelijke partij mee te kijken.
 
'Als omgevingsmanager kan ik die betrokkenheid van bewoners wel waarderen. Het is logisch dat ze zich druk maken over ‘hun’ dijk', zegt Rudy Klunder.
 
Vertrouwen in de uitkomst
'Vanuit die gedachte is het goed dat ILT naar het ontwerp heeft gekeken', vindt Klunder.
 
'Tegelijkertijd hebben we altijd vertrouwen gehad in de uitkomst van het onderzoek van de inspectie. Allerlei deskundigen van Rijkswaterstaat, de aannemer en onafhankelijke kennisinstituut Deltares hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om tot een ontwerp voor een veilige dijk te komen, op basis van allerlei berekeningen, regels en standaarden.'
 
Veilige dijk
Het handhavingsverzoek leidde uiteindelijk in april 2024 tot een definitief besluit, waaruit duidelijk blijkt dat Rijkswaterstaat met dit ontwerp volledig aan het projectplan Waterwet voldoet. Klunder: 'Met andere woorden: het ontwerp zorgt voor een veilige dijk. De uitspraak van ILT bevestigt dat wij aan alle normen en eisen voldoen.'
 
Daarnaast is het gehele ontwerp gebaseerd op vele rapporten en berekeningen van deskundigen in de waterbouw, zoals van Deltares. Een medewerker van Deltares licht toe: 'Om tot een ontwerp te komen, moeten we weten wat de hydraulische belastingen zijn in termen van waterstanden en golfcondities.' Dit onafhankelijke kennisinstituut heeft de hydraulische belastingen gecontroleerd op basis waarvan later het ontwerp is gemaakt.
 
'Dat houdt in dat de dijk onder andere de minimaal vereiste hoogte heeft om een combinatie van golven en waterstand te keren. De gehanteerde uitgangspunten en de berekeningen om tot deze hydraulische belastingen te komen, zijn door ons gecontroleerd en juist bevonden.' Klunder: 'De bewoners van Marken kunnen en mogen er op vertrouwen dat wij een veilige dijk aanleggen voor de komende 50 jaar.'
 
Aan de slag
Inmiddels zijn Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hof op Marken al een tijdje bezig met de werkzaamheden voor de dijkversterking. De eerste zandlaag ligt op z’n plek. 'Bij die werkzaamheden horen we allerlei positieve geluiden', merkt Klunder.
 
'Bewoners die vertrouwen hebben in het ontwerp en die blij zijn dat we aan de slag zijn. Dat zijn wij ook. Over een aantal jaar ligt hier een nieuwe dijk die Marken weer 50 jaar tegen het water beschermt.'
 
Lees hier hoe de veilige dijk in Marken wordt gebouwd.
 
Info komt uit Nieuwsbrief Dijkversterking Marken van Rijkswaterstaat

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 28 mei 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina