naar Marker Nieuws indexpagina
Begin 2023 twee proefvakken Dijkversterking Marken
En aan de Zuidkade en n aan de Westkade

en

 

Begin volgend jaar (2023) starten wij met de realisatie van twee proefvakken. En aan de Zuidkade en n aan de Westkade. Tijdens de uitvoering zal het kruinpad van Marken ter hoogte van deze werkzaamheden afgesloten worden. Hiervoor is een verkeersbesluit aangevraagd. Waar geen werkzaamheden uitgevoerd worden blijft het pad gewoon open. Bij deze informeren wij u voordat de publicatie plaats vindt.
 
Waarom aanleg van proefvakken?
De proefvakken hebben als doel om te testen hoe het gekozen ontwerp van de dijk, de aanpak en het zettingsproces in de praktijk van Marken uitwerkt. Kort gezegd het onvoorspelbare karakter van het lokale veenpakket meer voorspelbaar maken. Alle ophoogslagen uitgevoerd in zand worden laag voor laag aangebracht. In de dijk wordt monitoringsapparatuur geplaatst om continu te meten hoe de grondlagen en zettingen in de dijk zich ontwikkelen. De verzamelde gegevens en praktijkervaringen worden meegenomen in onze berekeningen en in de daadwerkelijke uitvoering.
 
Waarom afsluiting?
 Veiligheid staat centraal in onze aanpak en uitvoering. Het openhouden van het pad voor wandelaars levert grote veiligheidsrisico's op:
   gevaarlijke situaties bij aanwezigheid binnen het draaibereik van machines;
   drijfzand doordat zand wordt aangebracht op de waterlijn;
   Aanwezigheid monitoringsapparatuur in de dijk;
 
De proefvakken fase start in februari 2023 en duurt een jaar. In die tijd is het deel vanaf de verbindingsweg N518 tot aan beide proefvakken van de dijk afgesloten. Vanaf de Haven en de Rozewerf kunt u doorlopen tot 50 meter vanaf het proefvak. Hier vindt u een uitkijkplateau met bouwborden en informatie over het project Begin december 2022 is er een inloopavond gepland in dorpshuis Het Trefpunt. U kunt uw vragen daar aan ons stellen. De uitnodiging met de informatie volgt.
 
Verder kunt u altijd een bericht achterlaten op de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
Anneke Boerma / 06-432 812 33 / a.boerma@flux.partners
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com

en

 

     

Bron: Combinatie Hof op Marken, woensdag 2 november 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina