naar Marker Nieuws indexpagina
Extra onderhoudswerkzaamheden Noordkade
Dijkversterking Marken
 
en
Bij deze willen wij jullie informeren over extra onderhoudswerkzaamheden die wij de komende periode gaan doen aan de Noordkade van Marken.
 
De versterkingsopgave van ons project richt zich op de West- en Zuidkade. De Noordkade is nog sterk genoeg. Om het onderhoudsniveau van de Noordkade weer op peil te brengen gaan we de huidige staat verbeteren door herstelwerkzaamheden en achterstallig onderhoud uit te voeren. Hiermee wordt een positieve bijdrage gedaan aan de levensduur en de waterveiligheid van de Noordkade.
 
Week 41 - Extra maaiwerkzaamheden
Afgelopen weken hebben we extra maaiwerkzaamheden gedaan aan de Noordkade. Deze week ronden we de laatste maaironde af.
 
Week 42 t/m 43 - Borstelen buitentalud
Startend op maandag 16 oktober borstelen we de buitenkant van de dijk. Dit betekent dat we het onkruid verwijderen van het basalttalud.
Hier zijn we in totaal twee weken mee bezig. Het borstelen van dit buitentalud doen we met een lichte machine met een borstelarm.
 
Week 42 t/m 44 - Schoonspuiten buitentalud
Tegelijkertijd wordt op maandag 16 oktober gestart met het schoonspuiten van het buitentalud. Dit schoonspuiten houdt in dat we de voegen tussen de basaltstenen schoonspuiten door middel van lucht onder hoge druk.
 
Week 43 - Uitventen basaltsplit
Deze materialen die nodig zijn om de voegen weer te vullen gaan we vanaf maandag 23 oktober uitventen over het tracé van de Noordkade. De materialen worden aangevoerd over het water. Vanaf de dijk worden ze met een kleine machine opgepakt en tijdelijk op het binnentalud van de dijk neergezet voordat het wordt verwerkt.
 
Week 44 t/m 48 - Inwassen basaltsplit
De schoongespoten voegen vegen we in met basaltsplit. Zo worden de voegen weer opgevuld. Startend op maandag 30 oktober gaan we de schoongespoten voegen “inwassen” met basaltsplit.
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd met licht materieel en waar mogelijk vanaf het water. Hierdoor veroorzaken we zo weinig mogelijk hinder. De wandelroute blijft dan ook gewoon geopend tijdens al deze werkzaamheden.
 
Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
 
en
Meer informatie over het project, de proefvakken en het stappenplan van de uitvoering kunt u ook vinden op het Online Bezoekerscentrum.
 Link naar Online BezoekersCentrum   Stappenplan proefvakken in pdf 
 

Bron: Combinatie Hof op Marken, donderdag 12 oktober 2023

naar Marker Nieuws indexpagina