naar Marker Nieuws indexpagina
Eilandraad informeert aannemers dijkversterking Marken
Na een bezwaarperiode zal naar verwachting 4 augustus 2021 de aannemer bekend zijn
 
Rijkswaterstaat (RWS) is op zoek naar een geschikte aannemer die de dijkversterking van de West- en Zuidkade binnen de beste prijs-kwaliteitverhouding kan gaan uitvoeren. Naast hun prijs moeten aannemers daarom ook ontwerp- en uitvoeringsplannen indienen. Zo kunnen ze aantonen dat ze het werk binnen gestelde eisen kunnen uitvoeren. RWS beoordeelt die plannen onder meer op:
 
  Hinderbeperking
  Goede communicatie en samenwerking (ook met de inwoners van Marken)
  Waterveiligheid
  Beheersing van de zetting van de ondergrond
 
De werkgroep Dijkversterking (van de |Eilandraad) heeft aan al deze onderwerpen de afgelopen vele jaren uitgebreid aandacht besteed. Dit is in diverse brieven vastgelegd. De laatste brief hierover betreft de Zienswijze van de Eilandraad op het Ontwerp Projectplan Dijkversterking Marken (PDF). Daar kunnen de aannemers lezen wat de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) belangrijk vindt waar het gaat om de uitvoeringswijze en het resultaat van de dijkversterking Marken. De bedoeling was om deze Zienswijze, samen met andere actuele aandachtspunten, in een gezamenlijke bijeenkomst mondeling aan de aannemers toe te lichten. Eventuele vragen zouden dan direct beantwoord worden.
 
Vanwege corona kan dit allemaal niet doorgaan en een digitale bijeenkomst had niet de voorkeur. Daarom is afgesproken de sheets van de presentatie (PDF) op de website van de Eilandraad te plaatsen zodat ze er via die weg kennis van kunnen nemen. De presentatie is daarom zo aangepast dat het lezen ervan moet volstaan om de boodschap te begrijpen. Mochten de aannemers toch nog vragen hebben, dan stellen zij deze via RWS. Op die manier is voor elke aannemer zichtbaar welke vragen er zijn gesteld en wat daarop de antwoorden zijn.
 
De aannemers moeten uiterlijk dinsdag 22 juni 2021 hun plannen en hun offerte indienen bij RWS. RWS maakt vervolgens woensdag 14 juli 2021 de winnaar bij de inschrijvende aannemers bekend. Na een bezwaarperiode zal naar verwachting woensdag 4 augustus 2021 de winnende aannemer de opdracht krijgen.
 
 Zienswijze van de Eilandraad in pdf  Sheets van de presentatie in pdf 
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, donderdag 22 april 2021
 naar Marker Nieuws indexpagina