naar Marker Nieuws indexpagina
Dijkversterking Marken: Onderzoek informatievoorziening
Onderzoek middels een enquête
 
Zoals u misschien weet gaat Rijkswaterstaat de aankomende jaren werken aan de versterking van de dijk rondom Marken. Een bijzonder project waarbij bewoners en andere belanghebbenden heel erg betrokken zijn. Om ervoor te zorgen dat u als bewoner of betrokkene goed geïnformeerd wordt en de informatie ontvangt waar u echt wat aan heeft ben ik, Amber Vermeij, stagiair bij Rijkswaterstaat, een onderzoek gestart. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in uw wensen en behoeftes met betrekking tot communicatie en informatie. Denk hierbij aan de kanalen en middelen die we inzetten, zoals social media, kranten, en brieven. Maar ook aan uw wensen met betrekking tot de inhoud, zoals eventuele hinder of het ontwerp van de dijk.
 
Juist omdat de betrokkenheid hoog is bij dit project, is het belangrijk dat wij als Rijkswaterstaat een goed beeld hebben van de behoeftes en wensen, zodat we hier goed in kunnen voorzien. Om een algemeen beeld hiervan te krijgen, vraag ik u om onderstaande enquête (link) in te vullen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij een beeld hebben van de behoeftes en wensen!
 
De uitkomst van deze enquête zal niet het enige uitgangspunt zijn voor de communicatie. Ook ga ik interviews houden, om meer de diepte in te gaan. Staat u ervoor open om hieraan mee te werken? U kunt dan uw e-mailadres en naam achterlaten aan het einde van de enquête.
 
Komt u later nog op ideeën, wensen of heeft u een vraag naar aanleiding van de enquête? Dan kunt u mij mailen via: dijkversterkingmarken@rws.nl. Uiteraard staat ook altijd het projectteam klaar om u via dit e-mailadres vragen te beantwoorden of meer informatie ergens over te geven.
 

Bron: Amber Vermeij, donderdag 18 maart 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina