naar Marker Nieuws indexpagina
Voorbereidende werkzaamheden dijkversterking Marken

en

 

Beste bewoner(s),

Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Hof van Marken starten deze maand met de voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking van Marken. In deze brief lichten wij toe wat de werkzaamheden inhouden en wat u hiervan kunt opmerken. Ook stelt de aannemer zich graag aan u voor.

Voorstellen aannemerscombinatie Hof van Marken
In oktober 2021 heeft Rijkswaterstaat de opdracht voor het versterken van de West- en Zuidkade van de dijk van Marken gegund aan aannemerscombinatie ‘Hof van Marken’. Dit is een combinatie van aannemersbedrijf De Vries & Van de Wiel en grond-, weg en waterbouwbedrijf JLD Contracting. Samen staan zij voor een waterveilig en robuust dijkontwerp met oog voor u als bewoner van Marken.

Wat is nodig voor de realisatie van de dijkversterking?
 In 2023 start het project met de realisatie van de dijkversterking op Marken. Tot die tijd zijn Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie bezig met de voorbereidingen van het werk zoals het aanvragen van vergunningen en het verbeteren van het dijkontwerp. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken nodig om informatie te verzamelen die nog niet bekend is.

Welke werkzaamheden starten deze maand?
Langs de West- en Zuidkade onderzoeken we vanaf medio januari gedurende circa twee weken of in de waterbodem oude puinlagen, stortsteen of andere materialen zitten. De werkzaamheden vinden vanaf een zogenaamd ponton op het water plaats. Met behulp van een kraan stellen we vast wat voor materiaal in de bodem aanwezig is. Dit is belangrijk om te weten voor de werkzaamheden tijdens de realisatie van de dijkversterking.
 
 Planning en werktijden
De planning is nog onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Bij slecht weer kan het nodig zijn om later dan medio januari te starten of langer dan 2 weken door te werken. De werktijden zijn van 7.00 uur tot 17.00 uur.

Welke hinder kunt u verwachten?
Woningen liggen relatief ver van de werkzaamheden af. We gaan er daarom vanuit dat omwonenden geen geluidsoverlast van de werkzaamheden ondervinden. Het enige geluid dat zij kunnen opmerken, is het geluid van de werking van de machines. Er worden geen trillingen veroorzaakt. Wel kunnen omwonenden het ponton met de kraan zien liggen.

Vragen of opmerkingen?
 Dit voorjaar zal het projectteam van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie zich tijdens een informatiebijeenkomst uitgebreider aan u voorstellen en meer vertellen over hoe de dijk wordt versterkt en hoe u wordt betrokken bij het project. Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief of het project? Stuurt u dan een mail naar dijkversterkingmarken@rws.nl of bel met Rijkswaterstaat via 0800-8002.

Op de hoogte blijven
U kunt op de hoogte blijven van het project door u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief. U kunt zich inschrijven op de projectpagina op onze website: https://www.rijkswaterstaat.nl/dijkversterkingmarken.
 
 
Met hartelijke groet,

Wouter Bulthuis
Omgevingsmanager Rijkswaterstaat
Project Dijkversterking Marken
 
 

en

 

 Bovenstaande brief in pdf 
Bovenstaande brief hebben alle inwoners van Marken afgelopen dagen via PostNL mogen ontvangen
     
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 18 januari 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina