naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Wat waren de afgesproken 'Meekoppelkansen' dijkversterking Marken'?
 
In de Raadsvergadering van donderdag 13 juni 2024, zie ook artikel 18936, werd gesproken over de 'Meekoppelkansen' bij de dijkversterking Marken. Maar wat waren die Meekoppelkansen ook alweer. 
 
Via Marker Nieuws heb ik op vrijdag 28 september 2018 (artikel 12416a) reeds een artikel samengesteld over deze Meekoppelkansen en dat artikel wordt onderstaand herhaald als opfrissing van het geheugen. Bedragen zijn anno 2018.
 
     
 
Waterland betaalt 318.100 mee bij meekoppelkansen Marken
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, gemeente Waterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben een overeenkomst gesloten inzake samenwerking en de realisatie van meekoppelkansen in het project Dijkversterking Marken.
 
Onderstaand een financieel overzicht van de deelname in het project:
Provincie Noord-Holland

:

492.000
Gemeente Waterland

:

318.100
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

:

  80.000
 
 
 
TOTAAL :

:

890.100
 
Bovenstaande bedragen zijn exclusief omzetbelasting
 
 Bijlage 1 : Ondertekende Bestuursovereenkomst meekoppelkansen Dijkversterking Marken  (nummer 31139917) 
 Bijlage 2 : Uitwerking meekoppelkansen Dijkversterking Marken  (19 februari 2018) 
 Bijlage 3 : Bijlage bij Bestuursovereenkomst meekoppelkansen Dijkversterking Marken  (nummer 31139917) 
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 39, 28 september 2018

Bron: PepProductions, dinsdag 18 juni 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina