naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Schapen houden binnenkort het binnentalud van de Marker dijk schoon
Krijgen we dit beeld weer terug op de Marker omringdijk? (met dank aan Ineke Peetoom)
 
Binnenkort graast een kudde van zon 150 schapen het gras kort op het binnentalud van de West- en de Zuidkade, totdat de dijkversterking klaar is. Ook voor het overige beheer en onderhoud van de omringdijk tijdens de dijkversterking zijn plannen gemaakt.
 
Het gras op het buitentalud wordt extra kort gehouden. En als het kruinpad begroeid raakt, gaan we langs met de borstelmachine. Het aanbrengen van de eerste zandlaag van de nieuwe dijk bij de West- en Zuidkade op Marken is onlangs afgerond. De komende maanden brengen we verticale drainage aan en laten we het zand inklinken.
 
Beheer en onderhoud
Terwijl het zand inklinkt, groeit het gras gewoon door. Aannemerscombinatie Hof op Marken ook verantwoordelijk voor de dijkversterking heeft voor de komende maanden dan ook een intensief en doeltreffend onderhoudsplan opgesteld. Omgevingsmanager Roy de Haan vertelt wat ze voor de komende maanden zoal in petto hebben.
 
De Haan: 'We voeren regulier onderhoud uit aan de Noordkade, de haven en het kruinpad. Bij de West- en Zuidkade hebben we een eerste zandlaag aangebracht die nu moet inklinken en hebben we maatregelen genomen voor de ecologie, zoals een speciaal ecoscherm . Dat vraagt om op maat gemaakte onderhoudsplannen.'
 
Onderhoud Noordkade 2024
Bij de Noordkade houden we vast aan het normale onderhoudsbeleid.
 
De Haan: 'Er verandert daar niets aan de dijk, dus doet het reguliere beheer- en onderhoudsplan daar onveranderd dienst. We maaien in juli en september 2024 het binnentalud zoals gewoonlijk met een trekker met een maai-arm. In 2023 hebben we de dijk hier opnieuw ingeveegd met split, zodat er minder onkruid groeit.'
 
Broedvogels
De West- en de Zuidkade zijn op sommige plekken niet geschikt om een trekker te dragen. Daarom wordt het buitentalud hier voornamelijk met de hand gemaaid met een bosmaaier en maairobots. Alleen waar het kan wordt een trekker met maai-arm ingezet.
 
Het maaien van het buitentalud start in mei 2024 of iets later, zodat de broedvogels in het achterliggende land ongestoord hun nageslacht kunnen uitbroeden. Zodra het kroost het nest heeft verlaten, komen de maaiers in actie. Elke maand houden zij hier de begroeiing kort om te voorkomen dat beestjes zich hier gaan nestelen.
 
De Haan: 'We willen het buitentalud vrij houden van muizen, slangen en andere dieren, zodat zij geen gevaar lopen als we daar straks weer aan de slag gaan met de volgende zandlagen zodra die boven water komen. Ook het ecoscherm, dat we onlangs langs op de dijk plaatsten, draagt daaraan bij.'
 
Schapen
Voor het binnentalud van de West- en de Zuidkade heeft Hof op Marken een andere manier gevonden om die te onderhouden. Zon 150 schapen gaan daar vanaf april 2024 tijdens de dijkversterking de boel kort houden.
 
'Vanwege het ecoscherm nodig om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen kunnen we niet gewoon maaien. Dat doen de schapen dus voor ons. We delen de dijk op in vakken met speciaal schapengaas', legt De Haan uit. 'Zodra de schapen een vak leeg hebben gegeten, vertrekken ze naar het volgende vak. En zo gaan ze de gehele zomer 3 keer de hele dijk over.'
 
Dagelijks komt er een schaapsherder kijken om te zien of de kudde het goed maakt. De herder draagt ook zorg voor de verhuizing van het ene vak naar het andere.
 
Kruinpad en haven
En dan is er nog het kruinpad op de dijk, de wandelroute die we graag open willen houden. De Haan: 'Als er te veel onkruid groeit, en het nodig is om dat te verwijderen, gaan we de paden borstelen.'
 
Tweewekelijkse inspectieronde
Om te zien wat er nodig is voor onderhoud, vindt er elke 2 weken een inspectieronde plaats over het eiland. Is er iets vernield, hoe ligt alles erbij, is er iets aangespoeld of juist verdwenen? Alles wordt genoteerd.
 
De Haan: 'Zo laten we elke 2 weken iemand rondom het eiland inspecteren, en waar nodig ondernemen we actie. Zo zorgen we ervoor dat de dijken en de haven van Marken ook deze zomer goed onderhouden en begaanbaar zijn.'
 

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 22 april 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina