naar Marker Nieuws indexpagina
Boor- en sondeeronderzoeken dijkversterking Marken
Van maandag 19 september tot circa vrijdag 7 oktober 2022

en

 

Zoals aangekondigd in de bewonersbrief van begin september gaan wij volgende week beginnen met een aantal voorbereidende werkzaamheden. In de periode van maandag 19 september tot circa vrijdag 7 oktober 2022 zijn wij bezig met aanvullend grondonderzoek. Deze werkzaamheden zullen zich met name op de locaties van de proefvakken richten, maar ook op aanvullende locaties langs de Zuidkade en Westkade. De locaties zijn weergegeven op bovenstaande afbeelding.
 
Welke hinder kunt u verwachten?
Het kruinpad blijft gedurende deze werkzaamheden grotendeels beschikbaar. De werklocatie verplaatst zich telkens over het water. We werken op enige afstand van het kruinpad, waardoor gebruikers van het pad veilig doorgang hebben. Tijdens deze werkzaamheden kan het incidenteel nodig zijn om een stukje van het pad af te sluiten of u onder begeleiding om de werkzaamheden heen te leiden.
 
Woningen liggen relatief ver van de werkzaamheden af, waardoor geen of zeer beperkt geluidsoverlast wordt verwacht. Het voornaamste geluid dat hoorbaar is, is het geluid van de werking van de machines.
 
Planning en werktijden
De werkzaamheden starten in de week van maandag 19 september. De voortgang is uiteraard onder voorbehoud van weersomstandigheden. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00-18.00 uur. Wanneer wij werkzaamheden uitvoeren in de buurt van de bebouwing van de Rozewerf zullen wij hier rekening mee houden en niet voor 08:00 beginnen.
 
Wanneer er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht of de werkzaamheden buiten kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactmodule.

en

 

     

Bron: Combinatie Hof op Marken, vrijdag 16 september 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina