naar Marker Nieuws indexpagina
Aanbrengen stenenbulten op de Noordkade
Dijkversterking Marken / Ringslangen
 
en
Volgende week (week 16) gaan wij verspreid over de Noordkade een 6-tal stenenbulten aanbrengen. Deze bulten bestaan uit puin, stortsteen en een vegetatie van takken. We graven de bult voor een deel in en uiteindelijk dekken we hem of met de uitkomende grond.
 
Door onze toekomstige werkzaamheden aan de Zuidkade en Westkade gaat voor de ringslang een groot aantal van de huidige verblijfplaatsen tussen de huidige steenbekleding verloren. Hierdoor moeten wij vanwege de 'Wet Natuurbescherming' compenserende maatregelen treffen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de huidige ringslangpopulatie te voorzien van een winterverblijfplaats. Dus niet om de bestaande populatie te vergroten.
 
Wat merkt u hiervan?
De werkzaamheden voeren wij uit vanaf het water. Vanaf een ponton met een kraan brengen wij de bulten aan op het binnentalud van de dijk. Ook staat er een minikraantje op het binnentalud.
 
Het kruinpad blijft in principe open want wij werken voornamelijk op het binnentalud. Het kan voorkomen dat het op bepaalde momenten niet veilig is om het werkgebied te passeren. Dan staan er waarschuwingsborden. Wij vragen u dan te wachten op instructie van ons personeel tot de situatie volledig veilig is en u weer door kunt lopen.
 
Planning
We starten op maandag 17 april en verwachten einde van de week af te ronden. De planning is zoals altijd onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
 
Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
 Vragen / opmerkingen
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
 
en
Meer informatie over het project, de proefvakken en het stappenplan van de uitvoering kunt u ook vinden op het Online Bezoekerscentrum.
 Link naar Online BezoekersCentrum   Stappenplan proefvakken in pdf 
Onderstaand foto's van dinsdag 18 april 2023 (Noordkade nabij IJsselmeerweg/Zeilstraat)
 

Bron: Combinatie Hof op Marken, vrijdag 14 april 2023

naar Marker Nieuws indexpagina