naar Marker Nieuws indexpagina
Update project Dijkversterking Marken
 
Op het schiereiland is er nog niet zo veel van te merken, maar achter de schermen van het project Dijkversterking Marken wordt hard gewerkt om na de zomer de gekozen aannemer bekend te maken.
 
De afgelopen maanden hebben de 4 ge´nteresseerde bedrijven vragen kunnen stellen, zodat zij met een goede aanbieding kunnen komen. Eind juni 2021 moeten zij alle documenten inleveren en gaat een specialistisch team deze beoordelen.
 
De planning is nu dat medio september bekend wordt gemaakt welke aannemer het project gaat uitvoeren. Dit is een kleine verschuiving van de eerder gepubliceerde planning, in verband met de vakantieperiode.
 
Geen grootschalige werkzaamheden haven
Uit nader onderzoek is gebleken dat de huidige damwanden in de haven voldoen aan de eisen. Dit betekent dat aan de kade in de haven geen grootschalige werkzaamheden hoeven te worden uitgevoerd. Dit scheelt overlast en kans op schade aan de huizen en bedrijven in de Havenbuurt.
 
Wel gaan we de bestrating in de haven opknappen tijdens het project. Dit wordt vooral gepland in de rustige periode buiten het toeristenseizoen (in de wintermaanden) en wordt natuurlijk vroegtijdig aangekondigd.
 
Het havenmeesterkantoortje op Havenbuurt 19 in de haven zal door Rijkswaterstaat na de zomer gebruikt worden als centraal informatiepunt. Op gezette tijden zullen medewerkers aanwezig zijn om vragen van inwoners, toeristen en anderen te beantwoorden. Wanneer precies, wordt nog bekend gemaakt.
 
Herstelwerkzaamheden dijk
Recent zijn de maaiwerkzaamheden op de dijk weer uitgevoerd. Hierbij zijn enkele stukken in het buitentalud niet gemaaid in verband met de paaitijd van de aanwezige ringslangen. Het pad over de huidige dijk wordt echter op heel wat stukken slecht en is lastig te belopen. Rijkswaterstaat kiest er op dit moment voor om op korte termijn geen grootschalige herstelwerkzaamheden uit te voeren, gezien het feit dat de oude dijk op den duur vervangen gaat worden. Bebording wijst hierop.
 
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 7 juni 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina