naar Marker Nieuws indexpagina
Rijkswaterstaat start aanbesteding Dijkversterking Marken
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 25 november 2020 melden via Tenderned
 
Rijkswaterstaat versterkt de West- en Zuidkade van de dijk van het schiereiland Marken, zodat deze weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Via een concurrentiegerichte dialoog light wordt dit werk als Design & Construct-contract (D&C) aanbesteed.
 
Het project is een ‘show case’ voor de Nederlandse waterbouwsector, waarbij duurzaamheid, hinderbeperking en draagvlak onder de eilandbewoners centraal staan.
 
De zogeheten omringkade Marken voldoet niet meer geheel aan de huidige waterveiligheidsnormen. Delen van deze dijk kennen problemen met stabiliteit en kruinhoogte. Ook is de steenbekleding op veel plekken niet meer stabiel. Om ook in de toekomst voldoende veiligheid te bieden, zijn maatregelen nodig.
 
Projectomschrijving Dijkversterking Marken
Dit is de aanleiding geweest voor de start van het project ‘Ontwerpen en uitvoeren van Dijkversterking Marken’. De aanbesteding richt zich op de versterking van de Westkade en de Zuidkade, inclusief de haven. Uit onderzoek blijkt dat de Noordkade nog voldoet aan de waterveiligheidsnorm. De uitgangspunten van het contract zijn:
 
•  een dijkversterking in buitenwaartse richting
•  een dijkversterking voor een planperiode van 50 jaar
•  een dijkversterking passend bij de ruimtelijke kwaliteit van Marken
 
Duurzaamheid, hinderbeperking en draagvlak
Rijkswaterstaat streeft naar een duurzame en robuuste dijk. Innovatieve ideeën die bijdragen aan deze doelstellingen worden in de aanbesteding extra beloond. De aanlegwerkzaamheden hebben daarnaast gevolgen voor bewoners en bezoekers van het eiland. Inschrijvers worden daarom ook uitgedaagd om mee te denken over oplossingen voor een zo groot mogelijk draagvlak voor het project. Ook waterveiligheid tijdens de uitvoering en zettingsbeheersing zijn onderdeel van de BPKV-criteria. Rijkswaterstaat ziet dit project als een ‘show case’ voor de Nederlandse waterbouwsector, door de bijzondere cultuurhistorische locatie, het directe contact met bewoners en bezoekers en de technische uitdagingen van het bouwen op veen.
 
Meer informatie op
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk woensdag 25 november 2020 aanmelden via de website TenderNed. De dialoogfase loopt tot medio 1 juni 2021. Uiterlijk 22 juni 2021 dienen alle inschrijvingen binnen te zijn, waarna in augustus 2021 de gunning volgt.
 

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 6 oktober 2020

naar Marker Nieuws indexpagina