naar Marker Nieuws indexpagina
Aanleg- en opslagvoorziening kleine bootjes bij de Minneweg
Meekoppelkansen Dijkversterking
www.eilandraad.nl
Bovenstaande kunt u ook terugvinden als bijlage bij 'Nieuwsblad Waterland' van dinsdag 16 mei 2023
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 16 mei 2023
naar Marker Nieuws indexpagina