naar Marker Nieuws indexpagina
Resultaten enquête Dijkversterking Marken
 
In april en mei 2021 is er door Amber Vermeij, een stagiair van Rijkswaterstaat, een onderzoek uitgevoerd onder de bewoners van Marken. Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hun wensen en behoeftes, als het om de communicatie over project Dijkversterking Marken gaat. De respons was hoog.
In totaal zijn 370 enquêtes verspreid en hebben we 190 enquêtes ingevuld retour ontvangen. Dit is een respons van meer dan 50%. Dat betekent dat we een goed beeld kunnen vormen.
 
Reacties enquête
In totaal hebben 190 mensen gereageerd op de enquête. Het grootste deel daarvan is bewoner van Marken. De meeste mensen geven aan goed op de hoogte te zijn van het project. Informatie over de Dijkversterking Marken zoeken ze zelf. Daarnaast geeft een groot deel van de respondenten aan dat ze informatie alleen lezen wanneer ze dit tegenkomen. Dit is belangrijke informatie voor het projectteam, zodat we onze communicatie hierop kunnen aansluiten.
 
Ook is er gevraagd hoe bewoners op de hoogte blijven van het nieuws in de regio. Hieruit kunnen we wellicht nieuwe middelen en kanalen halen die wij op dit moment niet inzetten, maar voor bewoners belangrijk zijn als informatievoorziening. Ook hebben we meer inzicht gekregen in de onderwerpen die voor bewoners belangrijk zijn. Naast veiligheid, hinder en planning gaven respondenten aan waterveiligheid, recreatie en duurzaamheid relevante onderwerpen te vinden.
 
Alle resultaten van de enquête worden meegenomen in de uitwerking van communicatiemiddelen, zodat we zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en informatiebehoeftes van bewoners.
 
Heeft u op dit moment vragen over de enquête of het project? Dan kunt u contact met ons opnemen via dijkversterkingmarken@rws.nl
.
 Resultaten Enquête Dijkversterking Marken in pdf 
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 7 juni 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina