naar Marker Nieuws indexpagina
Vervolg nadere onderzoeken - Afsluiting kruinpad Westkade
Dijkversterking Marken
 
en
 In ons bericht van 21 april 2023 hebben wij u ge´nformeerd over de onderzoeken die wij aan het doen zijn. Inmiddels hebben wij de proefsleuven in de proefvakken aan de Zuidkade en de Westkade afgerond.
 
Begin volgende week gaan we door naar de locatie ten noorden van de Haven. Dit deel van de wandelroute is momenteel geopend maar wordt gezien de aard van de werkzaamheden afgesloten gedurende het onderzoek. Voor ons eigen personeel treffen wij ook aanvullende veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van beschermende overalls.
 
Planning
Maandag 8 en dinsdag 9 mei zijn wij hier aan het werk en is het dijkvak dus ook afgesloten. ledere dag, nadat wij het werk voor die dag hebben afgerond, is het kruinpad weer veilig en is het dus ook gewoon weer open.
 
Wanneer dit deel gereed is gaan wij door naar de locatie tussen de Rozewerf en Vuurtoren. Daarover later meer.
 
 Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
 Vragen / opmerkingen
Wanneer er vragen zijn, willen we die graag beantwoorden. In dit nieuwsbericht vindt u misschien al antwoord op uw vraag: Vraag en antwoord over aangetroffen samengesteld asbest bij Dijkversterking Marken
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
 
en
Meer informatie over het project, de proefvakken en het stappenplan van de uitvoering kunt u ook vinden op het Online Bezoekerscentrum.
 Link naar Online BezoekersCentrum   Stappenplan proefvakken in pdf 
 

Bron: Combinatie Hof op Marken, vrijdag 5 mei 2023

naar Marker Nieuws indexpagina