naar Marker Nieuws indexpagina
Informatiemarkt Dijkversterking Marken goed bezocht en gewaardeerd
 
en
Op maandag 30 januari jongstleden organiseerde het projectteam Dijkversterking Marken een informatiemarkt in dorpshuis Het Trefpunt. De markt werd goed bezocht; zo'n 250 inwoners van Marken lieten zich door de projectmedewerkers informeren over de dijkversterking.
 
Op de markt werd onder andere getoond hoe de dijk eruit komt te zien, welke recreatie- en natuurvoorzieningen er komen en hoe de uitvoering van de proefvakken in zijn werk gaat.
 
Resultaten enquête
Van de ruim 100 bezoekers die een enquêteformulier invulden, was 90% tevreden tot heel tevreden over de communicatie rondom het project en de informatiemarkt. Over het ontwerp van de dijk was 70% tevreden tot heel tevreden. Hierbij gaf 21% van de bezoekers aan er neutraal tegenover te staan en de resultaten van de proefvakken af te wachten. De resterende 9% was niet tevreden tot heel ontevreden, voornamelijk vanwege de mogelijke zettingsrisico's en andere verwachtingen van het ontwerp.
 
Daarnaast was 76% van de respondenten tevreden tot heel tevreden over de geplande recreatie- en natuur voorzieningen, 19% neutraal en 5% niet tevreden tot heel ontevreden. Deze groep heeft nog wensen en vragen met betrekking tot deze voorzieningen.
 
Aan de slag met de reacties
In de komende periode gaat het projectteam aan de slag met de opgehaalde aandachtspunten, vragen en opmerkingen die geuit zijn door de Markers. Alle suggesties en opmerkingen over het ontwerp van de dijk of de recreatie- en natuurvoorzieningen worden bekeken, beoordeeld en wanneer dit mogelijk is, meegenomen in het ontwerpproces en in de gesprekken met de omgeving. De antwoorden op de overige vragen worden voor eind maart beantwoord bij het vragen en meldingenloket in het online bezoekerscentrum en in de bouwapp.
 
Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
 Vragen / opmerkingen
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Anneke Boerma / 06-432 812 33 / a.boerma@flux.partners
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
en
 Link naar Digitale Bezoekerscentrum 

Bron: Combinatie Hof op Marken, vrijdag 17 februari 2023

naar Marker Nieuws indexpagina