naar Marker Nieuws indexpagina
Planning project Dijkversterking Marken

 

In 2023 gaat de schop in de grond. De voorlopige planning is bekend, waarbij we willen benadrukken dat deze nog niet in beton is gegoten. Zoals het er nu naar uitziet start de aannemer in begin 2023 met de aanleg van proefvakken, en aan het einde van dat jaar start de échte bouw van de dijk. Vanaf 2026 zal de dijk gefaseerd opgeleverd worden.
 
Informatiebijeenkomst
Uiteraard willen we het ontwerp graag laten zien en vertellen over de werkzaamheden die op stapel staan. Daarom organiseren we in het najaar een informatiebijeenkomst in dorpshuis Het Trefpunt voor de bewoners van Marken.
 
In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug met een definitieve datum en een uitnodiging.

 

 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 25 juli 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina