naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Inspreekreactie naar aanleiding van motie 'Dijkversterking Marken'
Donderdag 4 juli 2024, raadsvergadering gemeenteraad Waterland
 
Donderdag 4 juli 2024 werd de motie (301-199) behandelt die de Gemeente Waterland oproept om Rijkswaterstaat garanties te vragen met betrekking tot de waterveiligheid van Marken.
 
Voorzitter Cees van Altena heeft nogmaals ingesproken ter ondersteuning van deze motie, voordat een debat in de Waterlandse gemeenteraad plaats vond.
 
De betrokkenheid van de Marker bevolking was zeer positief te noemen, er waren vele Markers aanwezig op de publieke tribune van de raadszaal in het gemeentehuis.
 
Inspreekreactie Cees van Altena in pdf
 
Definitieve motie (301-200) komt in de Raadsvergadering van donderdag 11 juli 2024 ter stemming, agendapunt 19 in pdf
 
Stemuitslag donderdag 11 juli 2024:
16 raadsleden voor en 0 tegen
 
Bedankje Stichting Eilandraad Marken
Marker inwoners,
dank jullie wel voor de ondersteuning!!
 
Jullie gaven gehoor aan de oproep ter ondersteuning van het inspreken van onze voorzitter in de raadsvergadering van donderdagavond 4 juli. Dit heeft laten zien dat wij er als Stichting Eilandraad Marken niet alleen voor staan.
 
 
Onder de inspreekreactie inclusief het debat in de Waterlandse gemeenteraad

Bron: PepProductions / Omroep PIM, woensdag 10 juli 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina