naar Marker Nieuws indexpagina
Inwonersbijeenkomst werkgroep Dijkversterking
Donderdag 28 september 2023, dorpshuis Het Trefpunt, aanvang 20.00 uur
 Handhavingsverzoek Rijkswaterstaat West Nederland-Noord met betrekking tot niet naleven Projectplan Waterwet Dijkversterking Marken (301-191) in pdf 
(22 pagina's, 6 Mb)
Werkgroep Dijkversterking van de
'activeren, adviseren en verbinden'
 Raadsinformatiedocument gemeente Waterland (301-190) in pdf   Plan van Aanpak (301-191) in pdf 
Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 6 september 2023
naar Marker Nieuws indexpagina