naar Marker Nieuws indexpagina
Mijlpaal dijkversterking Marken
De inzageperiode van het projectplan Waterwet is afgerond
 
De inzageperiode van het projectplan Waterwet, en de bijbehorende stukken voor de buitenwaartse versterking van de dijk rond Marken, is afgerond.
 
Maaike Seppen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat: ‘Dit is een prachtige mijlpaal, we hebben de planvormingsfase afgerond. Alle partijen hebben er veel energie in gestoken om deze mijlpaal met elkaar en de inwoners van Marken te behalen. Met als resultaat, een breed gedragen en realiseerbaar ontwerp. Op het plan is slechts 1 beroep ingediend. Dit beroep gaat over een inrichtingselement en heeft geen gevolgen voor de planning. We kunnen nu door naar de laatste fase van het project: het verder voorbereiden van de aanbesteding en het uitvoeren van het project. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2023.’
 
Bereiken mijlpaal
Ook vanuit de eilandraad is enthousiast gereageerd op het bereiken van deze mijlpaal. Jacob Zeeman, voorzitter van de werkgroep Dijkversterking van Marken: ‘Het is natuurlijk geweldig dat we nu zover zijn, al heeft het veel langer geduurd dan verwacht. Het project draagt inmiddels een hele geschiedenis met zich mee, maar er ligt nu wel een duidelijke, ambitieuze visie voor de west- en de zuidkade'.
 
'Marken ligt toch met een relatief klein badkuipje in een grote plas water. Het eiland drijft namelijk op een pakket veen. Dat maakt het technisch ingewikkeld. De uitgangspunten van het ontwerp sluiten daar goed op aan. We staan dan ook helemaal achter dit ontwerp. Na de aanbesteding gaat de aannemer met het ontwerp aan de slag. Ook in die fase willen we nauw betrokken blijven.’
 
Uitdagend project
Met het bereiken van deze mijlpaal draagt het team Planuitwerking van Rijkswaterstaat het stokje over aan het team realisatie. Projectmanager Silvo de Haas en omgevingsmanager Maaike Seppen worden opgevolgd door projectmanager Tjaart Vos en omgevingsmanager Wouter Bulthuis.
 
Vos en Bulthuis zijn vanaf nu betrokken bij het project en contactpersonen voor de samenwerkende partijen en de inwoners. Tjaart Vos: ‘Het is een uitdagend project, gezien de strenge criteria op het gebied van waterveiligheid en kwaliteit. Ook gezien de cultuurhistorische waarden en de ligging van de dijk. Ondanks die grote opgaven waar Rijkswaterstaat nu voor staat, wil ik graag benadrukken dat we ook altijd benaderbaar zijn.’ Wouter Bulthuis vult aan: ‘Goede samenwerking met de verschillende partijen en de inwoners is cruciaal voor het project. Wij kijken uit naar deze samenwerking.’
 
Planning
Naar verwachting start de aanbesteding in 2020. Als de aanbestedingsprocedure is afgerond, kan de opdrachtnemer beginnen met het uitwerken van de realisatieplannen. Wij verwachten dat dit in 2021 zal zijn en dat in 2023 de werkzaamheden zullen starten.
 
De tijd tussen gunning van het werk en de start van de werkzaamheden wordt door de opdrachtnemer gebruikt om in overleg met Rijkswaterstaat onder andere het ontwerp te optimaliseren, vergunningen aan te vragen en werkzaamheden af te stemmen met bewoners en ondernemers. Afhankelijk van de aanlegmethode is de nieuwe dijk tussen 2025 en 2027 klaar.
 

Bron: Rijkswaterstaat, vrijdag 21 augustus 2020

naar Marker Nieuws indexpagina