naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Hoogte West- en Zuidkade dijkversterking Marken ongeloofwaardig
 
In ons vorige website bericht over het ontwerp van de dijkversterking Marken kunt u lezen dat de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT) vindt dat Rijkswaterstaat (RWS) met hun dijkontwerp qua ligging, hoogte en bekleding binnen de gestelde kaders van het Projectplan is gebleven. In datzelfde bericht hebben wij aangegeven dat de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) hier bij ILT bezwaar tegen aan gaat tekenen. Vooral de te lage nieuwe dijkhoogtes vormen een breekpunt in de samenwerking tussen de Eilandraad en RWS. Deze hoogtes vinden wij ongeloofwaardig en doen in onze ogen afbreuk aan de waterveiligheid van Marken. Er blijven na 50 jaar maar enkele tientallen centimeters over tussen de kruin van de dijk en de hoogst berekende waterstanden in de Gouwzee en het Markermeer. Dat is naar onze mening veel te weinig om de maximale golfoverslag beperkt te houden tot maximaal 5 liter per meter dijklengte per seconde (l/m/s).
 
Dat extreem hoge waterstanden zich voor kunnen doen werd afgelopen week pijnlijk duidelijk. Dijkbewaking en aanvullende beschermingsmaatregelen waren nodig. Ook werd het in 2016 geoefende calamiteitenplan uit de kast gehaald. Verschil tussen de huidige lage dijk en de straks op plekken nog lagere nieuwe dijk is dat de nieuwe dijk overslagbestendig wordt. Het is dan toegestaan dat er golven overheen slaan tot maximaal 5 l/m/s. De nieuwe dijk is namelijk zo ontworpen dat het binnentalud voldoende beschermd is tegen uitspoelen. Dat is de huidige dijk nadrukkelijk niet vanwege een slechte grasmat. Verder zijn die taluds te steil en daardoor instabiel. Die instabiliteit werd nog eens vergroot doordat de taluds verzadigd waren met water ten gevolge van zeer langdurige regenval. Dat maakte, samen met de extreem hoge waterstanden in het Markermeer, dat er afgelopen week sprake was van een crisissituatie op Marken.
 
Ondertussen hebben wij zondag 7 januari 2024 ons bezwaarschrift tegen het besluit van ILT ingediend. Daarin leest u meer details over onze reactie op het besluit van ILT gedateerd 28 november 2023. Naast hoogte gaat dit ook over de verkeerde buitenbekleding, de onvoldoende buitenwaartse ligging, natuurvriendelijke oevers, oeverzwaluwwand en de strandjes bij de Vuurtoren en de Haven. Wij vragen ILT daarin om RWS te dwingen zich op deze punten alsnog aan het Projectplan te houden. Het is immers gek dat ILT in haar besluit RWS ruimte geeft om het bestuurlijk vastgestelde Projectplan aan te laten passen op het definitief ontwerp. Dit in plaats van RWS te dwingen het ontwerp aan het Projectplan te laten voldoen. Wij hebben voor de volledigheid zowel ons handhavingsverzoek, het daaropvolgend besluit van ILT en ons bezwaar daar weer op als bijlagen bij dit bericht gevoegd zodat u er zelf kennis van kunt nemen.
 
Het bezwaar bij ILT hebben wij in afschrift verstuurd naar de gemeente Waterland (medefinancier van bijvoorbeeld de strandjes), provincie Noord-Holland (heeft het Projectplan bestuurlijk vastgesteld) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (wordt als het goed is de toekomstig beheerder van onze omringdijk en daarmee verantwoordelijk voor onze waterveiligheid).
 
Onderstaand de drie documenten in PDF:
 
Handhavingsverzoek - 29 aug. 2023 Beslissing op handhavingsverzoek - 28 nov. 2023 Bezwaar op beslissing handhavingsverzoek - 7 jan. 2024
Handhavingsverzoek Rijkswaterstaat West Nederland-Noord m.b.t. niet naleven Projectplan Waterwet Dijkversterking Marken
Beslissing op verzoek tot handhaving  Bezwaar op beslissing Handhavingsverzoek Rijkswaterstaat West Nederland-Noord m.b.t. niet naleven Projectplan Waterwet Dijkversterking Marken
Werkgroep Dijkversterking van de
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 13 januari 2024
naar Marker Nieuws 2024 indexpagina