naar Marker Nieuws indexpagina
Kabelbord gered en voortgang plaatsen zinkstukken
Dijkversterking Marken / Stap 4
 
en
Op vrijdag 17 maart hebben wij een bericht geplaatst over de werkzaamheden van het verwijderen van het kabelbord ten noorden van de Haven. Naar aanleiding van dit bericht hebben wij met verschillende bewoners contact gehad. Zij hebben ons verteld over de geschiedenis en historische waarde van het bord. Na deze gesprekken is besloten dat het bord intact wordt gehouden en na verwijdering niet zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker. We hebben het bord eerst vervoerd naar de windmolens om hem daar een veilig plekje te geven en te bewaren. Vervolgens is in samenspraak met Markers Emiel en Thijs het bord opgehaald en vervoerd naar de vuurtoren. Hier heeft het bord nu tijdelijk een plekje gekregen. Vanaf hier gaan Emiel en Thijs proberen het bord weer te restaureren om vervolgens te zoeken naar een nieuwe bestemming voor het bord.
 
Voortgang plaatsen zinkstukken
De afgelopen periode zijn we druk geweest met de voorbereidingen voor het plaatsen van de zinkstukken. Het aan elkaar verbinden van de wiepen is echt vakmanschap. JuHie hebben de zinkstukken wellicht al zien liggen bij de windmolens (vluchthaven De Nes). Vanaf hier varen we de zinkstukken naar de proefvakken. Bij de proefvakken worden de zinkstukken afgezonken en vervolgens afgedekt met de volgende zandlaag.
 
Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
 Vragen / opmerkingen
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
 
en
Meer informatie over het project, de proefvakken en het stappenplan van de uitvoering kunt u ook vinden op het Online Bezoekerscentrum.
 Link naar Online BezoekersCentrum   Stappenplan proefvakken in pdf 

Bron: Combinatie Hof op Marken, donderdag 30 maart 2023

naar Marker Nieuws indexpagina