naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwe zwemgelegenheid bij de Bukdijk
Dijkversterking Marken
 
en
In de afgelopen periode hebben we een heel aantal gesprekken gehad met de bewoners van Marken. Hierbij is verschillende keren de wens is geuit voor het realiseren van een extra zwemgelegenheid. Dit werd ook tijdens de informatiemarkt van 30 januari 2023 bevestigd. Wij hebben ons laten vertellen dat vroeger de aansluiting tussen de Westkade en Bukdijk een populaire plek was om te zwemmen en dat dit dus een mooie plek is.
 
Aan deze wens willen wij graag gehoor geven. Bij de Bukdijk gaan wij een nieuwe zwemgelegenheid aanleggen. De werkzaamheden die we nu gaan uitvoeren betreffen het opschonen van de aanwezige stortsteen en het aanbrengen van aanvullend zand wat in een aflopend talud wordt gerealiseerd. Verder zal het hele gebied van de Bukdijk op termijn een grote upgrade krijgen. Hier willen wij u graag meer van laten zien op de volgende informatiemarkt.
 
Deze zwemgelegenheid bij de Bukdijk zal ook beschikbaar blijven wanneer wij straks met de gehele versterkingsopgave van de West- en Zuidkade bezig zijn waarbij andere strandjes gesloten kunnen gaan worden.
 
Wat merkt u hiervan?
Dinsdag 16 mei 2023 gaan wij zand aanbrengen om deze zwemgelegenheid te realiseren. Het aanbrengen van dit zand doen wij met hetzelfde equipment als dat wij het aanbrengen van het zand in de proefvakken realiseren. Verder hebben er vorige week al opschoonwerkzaamheden plaatsgevonden en wordt op korte termijn ook een ballenlijn worden aangebracht.
 
Zodra alles gerealiseerd is willen wij deze locatie ook feestelijk met jullie openen. Daarover later meer.
 
Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
 
en
Meer informatie over het project, de proefvakken en het stappenplan van de uitvoering kunt u ook vinden op het Online Bezoekerscentrum.
 Link naar Online BezoekersCentrum   Stappenplan proefvakken in pdf 
 

Bron: Combinatie Hof op Marken, maandag 15 mei 2023

naar Marker Nieuws indexpagina