naar Marker Nieuws indexpagina
Dijkversterking Marken showcase voor de Nederlandse waterbouwsector
Marcel Linders
 
Rijkswaterstaat ziet de dijkversterking van de West- en Zuidkade van Marken als ‘showcase’ voor de Nederlandse waterbouwsector. Niet alleen doordat het project onderdeel vormt van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, maar ook door de technische uitdagingen.
 
Het bouwen op een ondergrond van veen is 1 van die technische uitdagingen waar technisch manager Marcel Linders en zijn team voor staan. ‘Dit project is niet te groot en niet te klein. We kunnen daardoor als team het project goed beheersen en kennen alle ins- en outs.’
 
Een heel team van specialistische adviseurs is betrokken bij het project Dijkversterking Marken. Zo zitten in het team een geotechnisch adviseur, een waterbouwkundig specialist en een veiligheidsadviseur. Technisch manager Marcel Linders: ‘Iedere specialist heeft eigen expertise tot op detailniveau. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld vragen die aannemers de komende maanden stellen over de uitvoering van het project goed beantwoorden en controleren of hun ontwerp voldoet aan de gestelde eisen, richtlijnen en normen.’
 
Technische uitdagingen
‘De dijkversterking Marken is een heel bijzonder waterbouwkundig project. Alleen al door het feit dat er in Nederland niet veel eilanden zijn. Laat staan een eiland dat in een merengebied ligt. Daarbij gaan de werkzaamheden ‘als het ware’ Marken omarmen. Dit maakt het project heel anders dan bijvoorbeeld de dijkversterkingen in Noord-Holland langs het Markermeer en langs de kust.’
 
Marcel Linders werkt sinds 1995 bij Rijkswaterstaat en heeft volop ervaring met dijkversterkingsprojecten. Zo was hij betrokken bij diverse dijkversterkingen in het IJsselmeergebied waaronder de Oostvaardersdijk en de IJsselmeerdijk. Tot eind 2020 was hij betrokken bij de dijkversterking Houtribdijk. ‘Ieder project is anders en elk project brengt andere uitdagingen met zich mee. In Marken is een belangrijke uitdaging het bouwen op slappe lagen van veen. Bij de beoordeling zullen we daarom kritisch bekijken hoe de aannemer de zetting gaat beheersen.’
 
‘Daarnaast gaan we tijdens de beoordeling toetsen of het ontwerp van de aannemer voldoet aan de eerder opgestelde randvoorwaarden en vereisten. Immers, de nieuwe dijk moet niet alleen veilig zijn en aan de nieuwste normen voor waterbescherming voldoen, maar ook passen in het landschap en bij de historie van Marken. Zo moet het buitentalud bijvoorbeeld van zetsteen zijn. Op een aantal punten heeft de aannemer echter nog ruimte om deze naar eigen inzicht in te vullen. Zo kan de aannemer bepalen waar de waterkering precies wordt gerealiseerd binnen de aangegeven grenzen.’
 
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 2 februari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina