naar Marker Nieuws indexpagina
Voortgang onderhoudswerkzaamheden Noordkade
Dijkversterking Marken
 
en
De afgelopen week (week 42) is er gewerkt aan het borstelen en schoonspuiten (met lucht) van het buitentalud op de Noordkade. Ruim de helft van het tracé is gedaan en hier gaan we deze week mee verder.
 
Deze week (week 43) beginnen we ook met het uitventen van het basaltsplit voor het inwassen. Het uitventen is de aanvoer van basaltsplit waarmee de schoongemaakte voegen van de buitenbekleding worden ingewassen. We voeren de materialen aan over het water. Vanaf het water worden ze op de dijk gezet en vervolgens met een kleine machine opgepakt en tijdelijk op het binnentalud geplaatst voordat het wordt verwerkt.
 
Ook deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de wandelroute over de Noordkade. Die blijft gewoon geopend.
 
We houden jullie op de hoogte over het vervolg van de werkzaamheden.
 
 Week 42 t/m 43 - Borstelen buitentalud
Startend op maandag 16 oktober borstelen we de buitenkant van de dijk. Dit betekent dat we het onkruid verwijderen van het basalttalud.
Hier zijn we in totaal twee weken mee bezig. Het borstelen van dit buitentalud doen we met een lichte machine met een borstelarm.
 
Week 42 t/m 44 - Schoonspuiten buitentalud
Tegelijkertijd wordt op maandag 16 oktober gestart met het schoonspuiten van het buitentalud. Dit schoonspuiten houdt in dat we de voegen tussen de basaltstenen schoonspuiten door middel van lucht onder hoge druk.
 
Week 43 - Uitventen basaltsplit
Deze materialen die nodig zijn om de voegen weer te vullen gaan we vanaf maandag 23 oktober uitventen over het tracé van de Noordkade. De materialen worden aangevoerd over het water. Vanaf de dijk worden ze met een kleine machine opgepakt en tijdelijk op het binnentalud van de dijk neergezet voordat het wordt verwerkt.
 
Week 44 t/m 48 - Inwassen basaltsplit
De schoongespoten voegen vegen we in met basaltsplit. Zo worden de voegen weer opgevuld. Startend op maandag 30 oktober gaan we de schoongespoten voegen “inwassen” met basaltsplit.
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd met licht materieel en waar mogelijk vanaf het water. Hierdoor veroorzaken we zo weinig mogelijk hinder. De wandelroute blijft dan ook gewoon geopend tijdens al deze werkzaamheden.
 
Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com
 
 
en
Meer informatie over het project, de proefvakken en het stappenplan van de uitvoering kunt u ook vinden op het Online Bezoekerscentrum.
 Link naar Online BezoekersCentrum   Stappenplan proefvakken in pdf 
 

Bron: Combinatie Hof op Marken, dinsdag 24 oktober 2023

naar Marker Nieuws indexpagina