naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Beheer en Onderhoud Omringkade Marken
Noodnummer bij problemen met de schapen: 06-50731575

en

Beheer en onderhoud Omringkade Marken 2024
De afgelopen periode is de begroeiing op de dijk weer hard gaan groeien. Dit betekent dat we het beheer en onderhoud van de omringdijk van Marken ook weer op gaan starten.
 
Binnentalud West- en Zuidkade
Vanaf woensdag 24 april zijn we gestart met een groene en duurzame manier van dijkonderhoud. Er lopen ongeveer 150 schapen op het binnentalud van de dijk om het gras daar kort te houden. Ook is het vanwege het ecoscherm lastig om op de reguliere manier te maaien.  
De dijk wordt opgedeeld in vakken met schapengaas. Zodra de schapen een vak leeg hebben gegraasd, vertrekken ze naar het volgende vak.
 
Dagelijks komt er een schaapsherder kijken om te zien of de kudde het goed maakt. De herder draagt ook zorg voor de verhuizing van het ene vak naar het andere. Mochten wandelaars langs de dijk een situatie met de schapen waarnemen waar de herder voor nodig is kan het volgende nummer worden gebeld: 06-50 73 15 75.
 
Buitentalud West- en Zuidkade
Met het maaien van het buitentalud starten we in verband met het broedvogelseizoen pas op zijn vroegst eind mei.
Het buitentalud wordt vervolgens wel maandelijks kort gehouden om te voorkomen dat daar (beschermde) diersoorten in gaan zitten die de voortgang van het werk mogelijk be´nvloeden.
 
Noordkade
Bij de Noordkade houden we vast aan het normale onderhoudsbeleid omdat we die dijk niet hoeven te versterken. Dit betekent dat we in juli en september het binnentalud maaien met een trekker met maai-arm. 
 
Kruinpad en Haven
Het kruinpad en de bestrating in de haven borstelen we wanneer dat nodig is. Hiervoor lopen we 2-wekelijkse inspectierondes.
Afgelopen week hebben we de haven netjes geborsteld zodat het er morgen met Koningsdag weer netjes bij ligt.
 
 
Kom langs bij het havenkantoor
Het havenkantoor is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom gerust langs met uw vragen!
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met ons via de contactmodule van de Bouwapp of bel/mail de omgevingsmanager Combinatie Hof op Marken:
 
Roy de Haan /  06-557 646 51 / roy@jldcontracting.com

en

 Link naar Online BezoekersCentrum   Stappenplan proefvakken in pdf 
 
Bron: Combinatie Hof op Marken, vrijdag 26 april 2024
naar Marker Nieuws 2024 indexpagina