naar Marker Nieuws indexpagina
Projectplan 'Waterwet Dijkversterking Marken' vanaf 28 mei ter inzage
 
Op dinsdag 12 mei 2020 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het projectplan 'Waterwet Dijkversterking Marken' goedgekeurd. Dit is een zeer belangrijke stap in het lange proces rond de dijkversterking Marken. Dit projectplan wordt van donderdag 28 mei tot donderdag 9 juli 2020 ter inzage gelegd. Alleen partijen die eerder een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten, zoals de Eilandraad heeft gedaan (zie onderstaande brief), mogen beroep instellen bij de Raad van State. Daarnaast mogen partijen die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden dat ze eerder geen zienswijze hebben ingediend dat ook doen.
 
De Eilandraad ontvangt uiterlijk woensdag 27 mei aanstaande de formele reactie op haar zienswijze van een jaar geleden. Deze reactie heeft zo lang op zich laten wachten omdat eerst nadere onderzoeken in het kader van stikstof- en natuurbeleid moesten worden uitgevoerd en vastgesteld. Op basis van veelvuldig overleg met Rijkswaterstaat in de 2e helft van 2019, ziet het er naar uit dat een beroep bij de Raad van State niet nodig is. Naar verwachting hebben alle opmerkingen van de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad een plekje gekregen in het nu door de provincie vastgestelde projectplan.
 
U kunt de documenten vanaf donderdag 28 mei hier vinden. Indien u de papieren versie wilt inzien, dan kan dit via de Eilandraad. Stuurt u dan een mail met uw contactgegevens naar info@eilandraad.nl. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. Dat de Eilandraad dit faciliteert voor de inwoners van Marken heeft te maken met de huidige corona-crisis. Openbare gebouwen, zoals het gemeentehuis, zijn namelijk niet of beperkt open. Dat geldt ook voor dorpshuis Het Trefpunt.
 
Voor meer informatie zie website van Rijkswaterstaat.
 
 
Brief van Eilandraad aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:
 Zienswijze ontwerp-projectplan Waterwet 'Dijkversterking Marken'(incl. MER) - 29 mei 2019 
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 20 mei 2020

naar Marker Nieuws indexpagina