naar Marker Nieuws indexpagina
Coalitieakkoord gemeente Waterland 2018 - 2022
Duurzaam, sociaal en toekomstbestendig
 
De lijsttrekkers van de partijen CDA, Groen Links, D66 en PvdA hebben op woensdag 9 mei 2018 het coalitieakkoord 2018 - 2022 gepresenteerd.
 
Toekomstbestendig, duurzaam en sociaal: dat is het Waterland waar het goed wonen is en waar mensen zich nauw bij elkaar betrokken voelen. Dat is het Waterland waar de partijen CDA, Groenlinks, PvdA en D66 voor staan. In de periode 2018-2022 geven wij daar verder vorm aan, zodat Waterland klaar is voor een duurzame toekomst.
 
Deze coalitie kiest ervoor om eerst de financiŽn structureel op orde te brengen, zodat we in 2020 weer een sluitende begroting hebben. Dit coalitieakkoord is om die reden ook geen agenda met kostbare investeringen.
 
Toekomstbestendig betekent dat wij ons moeten voorbereiden op de energietransitie. Dat heeft consequenties voor de manier waarop wij wonen, bouwen, energie opwekken en ons verplaatsen.
 
Onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Waterland loopt al langer. Uiterlijk in 2020 moet er een duidelijke uitspraak komen over de zelfstandigheid. Samen met inwoners, bestuurlijke en maatschappelijke partners.
 
Van de gemeentelijke organisatie wordt in de komende jaren veel gevraagd. Grote bouwprojecten als het Galgeriet zijn in voorbereiding; de implementatie van de omgevingswet legt een groot beslag op de capaciteit van de organisatie; en de zorg en de overschrijdingen in de zorg hebben de volle aandacht.
 
We staan kortom voor grote veranderingen en uitdagingen, waar we samen de schouders onder zetten. In een open bestuurscultuur. Met respect voor elkaar. En een luisterend oor voor onze inwoners. De gemeenteraad kan een verdere kwaliteitsslag maken waar het gaat om efficiŽntie. Samen met vertegenwoordigers van de raad willen wij daarnaar kijken.
 
Er is ook veelom te behouden in Waterland. Genomen raadsbesluiten worden in de nieuwe coalitieperiode gerespecteerd. En we blijven ons hard maken voor het mooie landschap, de fijne leefomgeving, die veilig is en met goede voorzieningen. Een plek waar je goed kan wonen, werken en recreŽren.
 
 
 Coalitieakkoord Waterland 2018 - 2022 versie 2.2 20180428 
 
Portefeuilleverdeling
Luzette Kroon (burgemeester)
Afgetreden op vrijdag 31 januari 2020
Sicko Heldoorn (warnemend burgemeester)
Benoemd op maandag 2 maart 2020
Marian van der Weele (burgemeester)
Benoemd op donderdag 11 maart 2021
* Openbare Orde en (integrale) Veiligheid
* Algemeen bestuurlijke zaken
* Water
* Dienstverlening
* Representatie, participatieproces en externe betrekkingen
* Regionale samenwerking
* Communicatie
* Dienstverlening
 
Jelle Kaars (CDA) (0,45 fte)
Afgetreden op woensdag 5 mei 2021
Verdeling portefeuille Jelle Kaars per 6 mei 2021
Theo van Eijk (CDA) (0,70 fte)
Benoemd op donderdag 1 juli 2021
* Ruimtelijke Ordening
* Bouwprojecten (Galgeriet)
* Bouw- en woningtoezicht
* Omgevingswet
 
Astrid van de Weijenberg (GroenLinks) (0,70 fte)
* Mobiliteit en bereikbaarheid
* Duurzaamheid, milieu en energietransitie
* Werk en Inkomen
* Gemeentelijk Vastgoed
* Beheer openbaar gebied
* Monumentenzorg en archeologie
* Dierenwelzijn
* Handhaving
* Integratie
* Kinderopvang
 
Ton van Nieuwkerk (PvdA) (0,70 fte)
* Zorg & Welzijn
* Volksgezondheid
* Grondzaken
* Volkshuisvesting
* Wonen
* Personeel & Organisatie
* Facilitaire Zaken
* Jeugd
* Wonen
* Bestuurlijke toekomst
 
Bas ten Have (D66) (0,70 fte)
Afgetreden op dinsdag 20 oktober 2020
Marieke van Dijk (D66) (0,70 fte)
Benoemd op donderdag 17 december 2020
Afgetreden op woensdag 1 september 2021
Hendrik Boland (D66) (0,70 fte)
Benoemd op maandag 16 augustus 2021
* FinanciŽn
* Onderwijs
* Toerisme en recreatie
* Cultuur
* Kernraden
* Sport
* Landschap
* Economische Zaken
 
(Wethouders totaal : 2,80 fte, was 2,55 fte))

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 10 mei 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina