naar Marker Nieuws indexpagina
Jaarverslag Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' 2021
Joke Zeeman-Groen heeft het bestuur verlaten. Op de foto te midden van alle bestuursleden van de Marker Oranjevereniging
Dit verslag betreft het boekjaar lopende van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. Aangezien de Algemene Leden Vergadering van boekjaar 2019/2020 geen doorgang heeft kunnen vinden in verband met de pandemie zullen er een aantal punten nogmaals benoemd worden in dit verslag.
 
Sinds begin 2020 staat alles wat te maken heeft met evenementen en grote groepen mensen helaas on hold vanwege de Covid-19 pandemie en hebben wij allemaal moeten leren aan te passen aan ‘het nieuwe normaal’. Ook voor ons is dit een grote uitdaging geweest maar zoals wij in dit verslag zullen toelichten hebben wij niet stilgezeten.
 
Door de aanhoudende covid-19 maatregelen hebben wij als bestuur geen live vergaderingen meer kunnen plannen en zijn wij op zoek gegaan naar online mogelijkheden. Dat de samenwerking tussen de Marker stichtingen/verenigingen/ondernemers/bevolking en alle anders actieve groepen heel goed is blijkt ook hier weer uit. Dankzij de lokale KNRM zijn wij in de gelegenheid gesteld om maandelijks gebruik te maken van hun Zoom verbinding waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Dankzij de KNRM hebben wij alsnog kunnen vergaderen en zo tot mooie activiteiten kunnen komen voor Koningsdag en 4 & 5 mei 2021.
 
Statuten
Met de start van het boekjaar in oktober 2020 zijn wij druk aan de slag gegaan met het vernieuwen van de statuten die nog dateerden uit 1977 en hard toe waren aan een update. In een snel veranderende wereld zijn wij genoodzaakt meer zaken, zoals (bestuurs)aansprakelijkheden/ verzekeringen, wijzigende wet- en regelgeving e.d. vast te leggen. Het bestuur heeft contact opgenomen met Waterland Notariaat om hierbij te ondersteunen en de vernieuwde staturen, na akkoord, vast te leggen en te deponeren bij de KvK.
  Concept Akte van Statutenwijziging in pdf 
 
Verzekeringen
Zoals hiervoor genoemd is er het afgelopen jaar veel veranderd op het gebied van verzekeringen. De evenementenverzekeringen zijn voor alle verenigingen eenzijdig opgezegd door de verzekeraar en dit heeft een groot effect op de vereniging. Na veel overleg met diverse instanties hebben wij gelukkig een nieuwe verzekering kunnen afsluiten en kunnen wij met een gerust hart weer mooie evenementen voor jullie organiseren.  Meer informatie over de financiële gevolgen is terug te lezen in het verslag/de begroting van de penningmeester.
 
Automatische incasso
Gezien de digitalisering en verduurzaming van de maatschappij hebben wij besloten dat wij niet achter kunnen blijven. Ieder jaar sturen wij, zoals jullie van ons gewend zijn, donateursbrieven uit en sinds afgelopen jaar is er de mogelijkheid tot het afgeven van een automatische incasso zodat wij jaarlijks minder brieven hoeven uit te sturen en daardoor papier besparen. Teven verlichten wij hiermee de jaarlijkse administratieve rompslomp voor onze donateurs. Uiteraard bestaat er nog steeds de mogelijkheid om handmatig over te maken of een extra bedrag te doneren.
 
Bestuur
De samenstelling van het bestuur heeft een aantal wijzigingen ondergaan welke wij hieronder benoemen.
   Nelie Zeeman heeft aangegeven de taken van secretaris graag te willen overdragen en uit te treden uit het dagelijks bestuur. Door het toetreden van Chantal Commandeur aan het bestuur is dit gerealiseerd. Chantal is per 2020 benoemd tot eerste secretaris en is daarmee toegetreden tot het dagelijks bestuur.
Wij willen Nelie danken voor de inzet tijdens deze bijzonder drukke jaren en zijn blij dat Nelie heeft besloten bestuurslid te blijven.

■  Kees Schouten heeft na 17 jaar zijn taken als penningmeester neergelegd. Wij dank Kees voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

  Johan van Gerven, reeds bestuurslid sinds 2019, heeft aangegeven de taken van Kees te willen overnemen. Vanaf 2021 heeft Johan de taken van penningmeester waargenomen en zal na geen bezwaard in deze ledenvergadering officieel toetreden tot het dagelijks bestuur in de functie van eerste penningmeester.

 
  Door het invoeren van de automatische incasso is de administratieve last wat hoger dan andere jaren en daarvoor zijn wij op zoek gegaan naar iemand die ons hiermee kan ondersteunen. Wij hebben Astrid Commandeur bereid gevonden dit proces op zich te nemen en een stabiele ledenadministratie voor ons op te starten. Astrid Commandeur is per 2021 daarom toegetreden tot het bestuur als tweede penningmeester.
 
Samengevat:
Uitgetreden :   Kees Schouten per 2020
  Joke Zeeman-Groen per 2021
Nieuwe bestuursleden :   Chantal Commandeur per 2020
  Astrid Commandeur per 2021
Bestuurswijziging :  Johan van Gerven eerste penningmeester per 2021
  Nelie Zeeman bestuurslid per 2020
 
Bij geen bezwaren vanuit de leden worden bovenstaande wijzigingen definitief doorgevoerd en zullen de nieuwe bestuursleden officieel benoemd zijn.
 
Vlaggenmast
De vlaggenmast bij het voormalige gemeentehuis bleek aan vervanging toe.
Mede dankzij de gulle gift van familie P. van Riel zijn wij in staat geweest om een nieuwe vlaggenmast aan te schaffen. Met de hulp en deskundigheid van Sijmon Zondervan en Arnold Uithuisje is de vlaggenmast geplaatst.  Tijdens Koningsdag 2020 is de nieuwe vlaggenmast voor het eerst in gebruik genomen. De vlaggenmast is omgedoopt tot ‘De Piet van Riel vlaggenmast’.
Zie artikel 14212
 
Koningsdag 2021
Dit jaar hadden we het anders voor ogen en hoopten allemaal dat het dit jaar anders zou zijn maar wederom zat er geen traditionele viering van Koningsdag in. Nog een jaar geen vlaggetjes in de straten en geen saamhorigheid? Nee daar staan wij als COV-bestuur niet voor dus we hebben alles op alles gezet om een alternatief te bedenken en wat was het een succes. 2021 stond wederom in het teken van ‘Woningsdag’ en hier wilden wij verder op inspringen.
 
In tegenstelling tot 2020 hebben wij de bewoners verzocht de straten weer te versieren en hier is massaal gehoor aan gegeven. Om toch stil te staan bij alle gedecoreerden van dit jaar hebben wij samen met MES Marken op Koningsavond, tijdens de online live quiz, een kort interview verzorgd met alle gedecoreerden. Het was voor iedereen even wennen maar wat was het leuk om verzorgen, wij willen iedereen dan ook bedanken voor zijn/haar deelname en MES Marken voor de zendtijd welke wij hiervoor hebben gekregen.
 
De gedecoreerden van 2021 zijn:
  Trijntje van Altena-Boes  Zie artikel 15379
  Jannetje Uithuisje-Schouten  Zie artikel 15378
  Jacob Zeeman  Zie artikel 15377
 
Door omstandigheden is in november 2020 Cornelis Pieter de Waart op een speciaal moment verrast door de burgemeester met een onderscheiding.  Zie artikel 14837
 
Koningsdag zelf begon zoals ieder jaar met het vlaghijsen door de militairen maar het verschil dit jaar is dat de bewoner die als eerst zijn/haar vlag had gehesen en hiervan een foto op onze social media plaatste een leuke prijs kon winnen. Om 10.00 uur heeft Christelijke Muziekvereniging 'Juliana' net als 2020 op diverse plaatsen op Marken het Wilhelmus gespeeld voor de bewoners.
 
In de tussentijd is het COV-bestuur in samenwerking met de horeca van Marken begonnen met het inpakken van de verrassings-borrelboxen. Bewoners hebben tot een week voor Koningsdag de bestellingen door kunnen geven en in samenwerking met Brasserie Restaurant 'De Taanketel', Café Restaurant 'Land en Zeezicht', Taverne 'De Visscher' en Bistro Cafetaria ‘De Verkeerde Wereld’ hebben wij een mooi borrelpakket samengesteld wat een doorslaand succes was. In twee van de pakketten zat een gouden kaart waarmee een overnachting gewonnen kon worden. Eén overnachting is gesponsord door B&B De Pepersteeg en een overnachting door De Harmonie te Edam. Wij vinden het geweldig en zijn dan ook zeer dankbaar dat wij deze prijzen hebben mogen ontvangen in deze moeilijke tijden.
Vlaghijsen op Koningsdag 2021 Koningsdag klanken door 'Juliana''
 
4&5 mei
Net als alle andere evenementen was het ook niet toegestaan om met een iets te organiseren op 4 mei met de Nationale Dodenherdenking en op 5 mei Bevrijdingsdag. Omdat wij deze dagen te belangrijk vinden om ongemerkt voorbij te laten gaan hebben wij ervoor gekozen om zoals ieder jaar de krans te leggen met een besloten groep genodigden. Met dank aan Pieter Pereboom en Chardy van Riel hebben wij tijdens Koningsdag en 4 & 5 mei iedereen via onze social media mee kunnen laten kijken met al onze activiteiten op deze dagen.
Zie artikel 15412
 
Rabo Clubsupport
Afgelopen maand heeft iedereen weer kunnen stemmen op de COV. In 2020 hebben wij een cheque van € 365 mogen ontvangen en hopen dat dit jaar net zo een groot succes wordt. Wat wij dit keer exact mogen ontvangen is op het moment dan deze ALV nog niet bekend.
Zie artikel 14838
 
Ten slotte
Als afsluiting willen wij iedereen die ons heeft gesponsord, ondersteund, iedereen waarmee wij samen het programma hebben kunnen neerzetten, de donateurs/leden van de COV, MES Marken, KNRM, muziekvereniging Juliana, de militairen en de Marker horeca nogmaals hartelijk danken!
  
Chantal Commandeur
Secretaris
   Facebook
Secretariaat:
Chantal Commandeur
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl
  
                       

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', zaterdag 30 oktober 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina