naar Marker Nieuws indexpagina
Koninklijke onderscheiding voor Jacob Zeeman
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In de gemeente Waterland zijn vandaag acht inwoners benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In verband met de geldende coronamaatregelen was het dit jaar niet mogelijk een grote bijeenkomst te organiseren.
 
Maandag 26 april 2021 heeft burgemeester Marian van der Weele de gedecoreerden verrast met een bezoek waarbij zij de lintjes aan hen heeft uitgereikt.
 
En zo werd ook Jacob Zeeman verrast met een bezoekje van de burgemeester.
 Waarvoor kreeg Jacob Zeeman de Koninklijke Onderscheiding?
 Van 1965 tot 1974 was de heer Zeeman lid van de vrijwillige brandweer te Marken. Ook is hij gedurende vele jaren voorzitter en later vrijwilliger geweest bij de Christelijke Muziekvereniging ‘Juliana’ op Marken. Hier fungeerde hij als muziekcommissaris en had hij zitting in de Stichting Waterland Muziekfestival.
 
Vanaf 2005 tot heden is hij vrijwilliger bij de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken. Hij zet zich in voor het behoud van de plattelandsnatuur, beschermt de weidevogels en is in het broedseizoen dagelijks op pad. Daarnaast fungeert hij als lid van de werkgroep weidevogelkring Waterland-Oost en participeert hij bij de diverse kleinschalige onderzoeken.
 
De heer Zeeman is lid en voorzitter van de werkgroep Dijkversterking van de Stichting Eilandraad Marken in samenwerking met Rijkswaterstaat. Hij droeg bij aan het ontwerp voor een goede, toekomstbestendige dijk en zal in de toekomst de uitvoeringswerkzaamheden monitoren en toetsen.
 
Van 2010-2017 was hij secretaris van de Stichting Wild Beheer Eenheid De Dieën. Deze stichting zet zich in voor het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners, toeristen en ondernemers
'Het heeft Zijne Majesteit behaagd....."
De andere zeven personen die door de burgemeester werden bezocht:
(alle werden benoemd als lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 
Monnickendam
 De heer Theodorus Hendrikus Mulder (78)
 
Marken
 Mevrouw Jannetje Uithuisje-Schouten (60)
 Mevrouw Trijntje van Altena-Boes (66)
 
Ilpendam
De heer Cornelis Gerardus Maria van der Weiden (67)
De heer Theordorus Gerardus Verbij (69)
De heer Jacob van Oostveen (74)
De heer René Marcel Riool (63)
 Complete persbericht Koninklijke onderscheidingen gemeente Waterland 

Bron: PepProductions, maandag 26 april 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina