naar Marker Nieuws indexpagina
College Waterland wil 515.000 voor meekoppelkansen in begroting 2020
Meekoppelkansen bij dijkversterking Marken
 Uitwerking meekoppelkansen Dijkversterking Marken  (19 februari 2018) 
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 9, 2 maart 2018

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 6 maart 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina