naar Marker Nieuws indexpagina
College Waterland wil 343.100 voor meekoppelkansen in begroting 2020
Bedrag is verlaagd van 515.000 naar 343.100
 Uitwerking meekoppelkansen Dijkversterking Marken  (19 februari 2018) 
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 15, 13 april 2018

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 13 april 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina