naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Evaluatie Convenant Toerisme Marken
Raadsinformatiedocument
 
Onderstaand Raadsinformatiedocument (RID) 182-104 van dinsdag 12 maart 2024
 
Kennisnemen van
de evaluatie van het convenant Marken.
 
Inleiding
Als gevolg van georganiseerde rondleidingen, ervaren inwoners van Marken overlast op het gebied van geluid, drukte, vervuiling en privacy schending. Aan de andere kant merken aanbieders van toeristische activiteiten intimiderend gedrag van de Marker bewoners.
De gemeente Waterland wil haar bewoners van een prettige leef- en woonomgeving voorzien. Hiervoor is het van belang om een werkbare en ontvankelijke situatie voor de op Marken opererende ondernemers uit de toeristenbranche te creŽren welke rekening houdt met de leefbaarheid van de bewoners op Marken. Op maandag 21 maart 2022 is het convenant Marken door de gemeente Waterland, de Stichting Eilandraad Marken en een aantal toeristische ondernemers ondertekend. De looptijd is formeel ten einde gekomen al is het gedrag van betrokkenen daarmee in lijn gebleven. Het convenant schreef voor om het convenant te evalueren en een verslag op te stellen naar aanleiding waarvan de gemeente Waterland zal beslissen of dit convenant al dan niet zal worden voortgezet. Er is conform het convenant gehandeld.
 
Overwegingen bij de voortzetting
 
1.1 Uit de evaluatie wordt duidelijk dat partijen baat hebben bij het convenant.
Bovengenoemde partijen en speciaal de Eilandraad hebben aangegeven graag een nieuw convenant te willen aangaan. De wens van de Eiland raad is wel om nog een nieuwe touroperator zich te laten conformeren aan het convenant. Hiervoor moet op zoek gegaan worden naar een touroperator die Marken aandoet en zich wil conformeren aan de afspraken en richtlijnen voortvloeiende uit het convenant.
 
1.2 Overlast van georganiseerde (groeps)bezoeken en -rondleidingen voor bewoners wordt hiermee verder gereguleerd.
Door het aangaan van het convenant conformeren de toeristische aanbieders zich aan de afspraken en richtlijnen uit het convenant. Door het actief communiceren van deze richtlijnen naar afnemers, wordt verwacht dat de overlast van georganiseerde groepsbezoeken afneemt.
 
1.3 Draagvlak en acceptatiegraad onder bewoners ten opzichte van het toerisme wordt vergroot.
De Eilandraad is aanspreekpunt voor bewoners van Marken in geval er sprake is van overlast door bezoekers. Als de richtlijnen worden nageleefd, zullen bewoners naar verwachting dit in hun leefomgeving merken en hierdoor een positiever beeld van het toerisme krijgen.
 
1.4 Verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op Marken wordt verbeterd.
Door het aanbieden van een parkeermogelijkheid voor elektrische fietsen kan de verkeersveiligheid in de oude dorpskern van Marken worden verbeterd. De gebruikers van onder andere de e-bikes hebben hierdoor de mogelijkheid te voet verder te gaan, waardoor verkeersopstopping kunnen worden voorkomen.
 
Vervolg
Wij zijn op dit moment actief bezig om een nieuw convenant te bewerkstelligen. Voor het begin van de zomer zal duidelijk worden of er een nieuw convenant kan worden ondertekend.
 
 
 Bovenstaande Raadsinformatiedocument (182-104) in in pdf   Evaluatie Convenant Toerisme Marken (182-105) in in pdf 
 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 11, 15 maart 2024

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 15 maart 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina